(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: châu thành có lãnh đạo nào tận tuỵ công việc chưa?
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/09/2018 - 20 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 18/09/2018 - 08 Giờ 04 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi mang tính chất cá nhân, nội dung không trong sáng, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo không trả lời nội dung này

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: châu thành có lãnh đạo nào tận tuỵ công việc chưa?
 Nội dung câu hỏi:

châu thành có lãnh đạo nào tận tuỵ công việc chưa? tp hồ chí minh quận 1 có ông đoàn ngọc Hải, tây ninh có ông lê trọng hữu nay đã về hưu, những vị này dám làm dám chịu trách nhiệm cho dù có thế bị mất chức cũng luôn trong tâm  thế chỉnh đốn nền hành chính hay quản lý trận tự kỷ  cương. xin cho hỏi ubnd huyện châu thành đã có vị lãnh đạo nào dám mạnh đạng như các gương điển hình đó không? chủ tịch ubnd huyện có đi đầu làm tiên phong hay không? hay có vị quan nào đứng ra chỉnh đốn kỷ cương phép nước trên địa bàn huyện nhà không? đã có ai hay chưa? tâm tư này gủi đến các vị lãnh đạo chủ chốt của huyện huy vọng các vị hãy làm gì đó vì cách quản lý còn quan liêu lắm chưa ổn đâu. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

châu thành có lãnh đạo nào tận tuỵ công việc chưa? tp hồ chí minh quận 1 có ông đoàn ngọc Hải, tây ninh có ông lê trọng hữu nay đã về hưu, những vị này dám làm dám chịu trách nhiệm cho dù có thế bị mất chức cũng luôn trong tâm  thế chỉnh đốn nền hành chính hay quản lý trận tự kỷ  cương. xin cho hỏi ubnd huyện châu thành đã có vị lãnh đạo nào dám mạnh đạng như các gương điển hình đó không? chủ tịch ubnd huyện có đi đầu làm tiên phong hay không? hay có vị quan nào đứng ra chỉnh đốn kỷ cương phép nước trên địa bàn huyện nhà không? đã có ai hay chưa? tâm tư này gủi đến các vị lãnh đạo chủ chốt của huyện huy vọng các vị hãy làm gì đó vì cách quản lý còn quan liêu lắm chưa ổn đâu. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: