(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi công an tỉnh: về hồ sơ giấy tờ khi làm lại Căn cước công dân
Người hỏi : Nguyễn Thị Ngọc     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: huyện Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 17/09/2018 - 14 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 18/09/2018 - 08 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là người ở huyện Dương Minh Châu, sinh năm 1957. vừa rồi do CMND của tôi hết hạn nên tôi đi làm căn cước công dân mới. Giấy chứng minh nhân dân cũ có ghi rõ ngày tháng năm sinh. Nhưng cán bộ tiếp nhận làm căn cước công dân yêu cầu tôi phải có giấy khai sinh mới làm được và hướng dẫn tôi về làm giấy khai sinh. Trước đây tôi có nghe nói là người mà chứng minh nân dân có ghi rõ ngày tháng sinh rồi thì sẽ được làm sang CCCD mà không cần có giấy khai sinh. như vậy tôi muốn biết rõ quy định về vấn đề này, việc cán bộ hướng dẫn như vậy có đúng không, có bắt buộc là phải có giấy khai sinh không. xin cảm ơn


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi công an tỉnh: về hồ sơ giấy tờ khi làm lại Căn cước công dân
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là người ở huyện Dương Minh Châu, sinh năm 1957. vừa rồi do CMND của tôi hết hạn nên tôi đi làm căn cước công dân mới. Giấy chứng minh nhân dân cũ có ghi rõ ngày tháng năm sinh. Nhưng cán bộ tiếp nhận làm căn cước công dân yêu cầu tôi phải có giấy khai sinh mới làm được và hướng dẫn tôi về làm giấy khai sinh. Trước đây tôi có nghe nói là người mà chứng minh nân dân có ghi rõ ngày tháng sinh rồi thì sẽ được làm sang CCCD mà không cần có giấy khai sinh. như vậy tôi muốn biết rõ quy định về vấn đề này, việc cán bộ hướng dẫn như vậy có đúng không, có bắt buộc là phải có giấy khai sinh không. xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là người ở huyện Dương Minh Châu, sinh năm 1957. vừa rồi do CMND của tôi hết hạn nên tôi đi làm căn cước công dân mới. Giấy chứng minh nhân dân cũ có ghi rõ ngày tháng năm sinh. Nhưng cán bộ tiếp nhận làm căn cước công dân yêu cầu tôi phải có giấy khai sinh mới làm được và hướng dẫn tôi về làm giấy khai sinh. Trước đây tôi có nghe nói là người mà chứng minh nân dân có ghi rõ ngày tháng sinh rồi thì sẽ được làm sang CCCD mà không cần có giấy khai sinh. như vậy tôi muốn biết rõ quy định về vấn đề này, việc cán bộ hướng dẫn như vậy có đúng không, có bắt buộc là phải có giấy khai sinh không. xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: