(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tyển dụng công chức
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/09/2018 - 11 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 18/09/2018 - 07 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ Tây ninh

Tôi đang là đối tượng thu hút của tỉnh theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, hiện tại gần đủ 5 năm tức 60 tháng. Vậy cho tôi hỏi:

Khi tôi làm việc đủ 60 tháng tại tỉnh và đơn vị tôi vẫn còn biên chế thì tôi có được UBND tỉnh tuyển dụng không qua thi tuyển theo Quyết định thu hút nêu trên không?

Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 28/09/2018 - 07 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về nội dung câu hỏi của anh/chị, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Hiện nay, trong các cơ quan hành chính không được thực hiện việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn. Do đó, các đối tượng ký hợp đồng theo chế độ thu hút nhân tài của tỉnh tại Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh không được Bộ Nội vụ xem xét, đồng ý thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển.

Phòng Công chức viên chức 0276.3839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tyển dụng công chức
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ Tây ninh

Tôi đang là đối tượng thu hút của tỉnh theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, hiện tại gần đủ 5 năm tức 60 tháng. Vậy cho tôi hỏi:

Khi tôi làm việc đủ 60 tháng tại tỉnh và đơn vị tôi vẫn còn biên chế thì tôi có được UBND tỉnh tuyển dụng không qua thi tuyển theo Quyết định thu hút nêu trên không?

Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ Tây ninh

Tôi đang là đối tượng thu hút của tỉnh theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, hiện tại gần đủ 5 năm tức 60 tháng. Vậy cho tôi hỏi:

Khi tôi làm việc đủ 60 tháng tại tỉnh và đơn vị tôi vẫn còn biên chế thì tôi có được UBND tỉnh tuyển dụng không qua thi tuyển theo Quyết định thu hút nêu trên không?

Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: