(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: gửi sở nội vụ tây ninh- phòng nội vụ châu thành trả lời cũng như không (có đính kèm_)
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/09/2018 - 19 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 17/09/2018 - 07 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Vì mấy tháng nay chúng tôi thấy Phòng nội vụ châu thành hay ban tổ chức châu thành có chỉ đạo hay không? mà hầu như các xã , thị trấn trong Châu thành cho các cán bộ công chức luân chuyển qua lại (nội bộ trong xã với nhau), làm lâu năm thì phải luân chuyển sang xã khác để làm đúng chuyên môn nghiệp vụ của mình chứ, như địa chính hay kế toán gì đó luân chuyển để làm đúng, còn không luân chuyển thì thôi để anh chị ở đó làm tiếp chứ luân chuyển nội bộ làm gì để trái chuyên môn, phải mất thời gian học hỏi .... mà trong khi chủ chương nhà nước mình là phục vụ nhân dân là nhanh hiệu quả ...

nhìn bên trang điện tử bên trả lời là của Huyện Châu Thành thì giống như cho có thôi: 

1/ Đa phần là chi tiết liên hệ đến sdt của Phòng nội vụ, vậy cổng thông tin trực tuyến là làm gì các cán bộ quản lý nơi này biết rõ không? Đó là Nơi giúp người dân giải đáp các thắc mắc nhanh hiệu quả hơn, ....

2/ Đề nghị sở Nội vụ thanh tra hay giám sát tình hình , vì như vậy là chưa đúng quy tình luân chuyển 

zin kám ưn


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 24/09/2018 - 09 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Nội vụ Châu Thành trả lời như sau: (kèm file)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: gửi sở nội vụ tây ninh- phòng nội vụ châu thành trả lời cũng như không (có đính kèm_)
 Nội dung câu hỏi:

Vì mấy tháng nay chúng tôi thấy Phòng nội vụ châu thành hay ban tổ chức châu thành có chỉ đạo hay không? mà hầu như các xã , thị trấn trong Châu thành cho các cán bộ công chức luân chuyển qua lại (nội bộ trong xã với nhau), làm lâu năm thì phải luân chuyển sang xã khác để làm đúng chuyên môn nghiệp vụ của mình chứ, như địa chính hay kế toán gì đó luân chuyển để làm đúng, còn không luân chuyển thì thôi để anh chị ở đó làm tiếp chứ luân chuyển nội bộ làm gì để trái chuyên môn, phải mất thời gian học hỏi .... mà trong khi chủ chương nhà nước mình là phục vụ nhân dân là nhanh hiệu quả ...

nhìn bên trang điện tử bên trả lời là của Huyện Châu Thành thì giống như cho có thôi: 

1/ Đa phần là chi tiết liên hệ đến sdt của Phòng nội vụ, vậy cổng thông tin trực tuyến là làm gì các cán bộ quản lý nơi này biết rõ không? Đó là Nơi giúp người dân giải đáp các thắc mắc nhanh hiệu quả hơn, ....

2/ Đề nghị sở Nội vụ thanh tra hay giám sát tình hình , vì như vậy là chưa đúng quy tình luân chuyển 

zin kám ưn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Vì mấy tháng nay chúng tôi thấy Phòng nội vụ châu thành hay ban tổ chức châu thành có chỉ đạo hay không? mà hầu như các xã , thị trấn trong Châu thành cho các cán bộ công chức luân chuyển qua lại (nội bộ trong xã với nhau), làm lâu năm thì phải luân chuyển sang xã khác để làm đúng chuyên môn nghiệp vụ của mình chứ, như địa chính hay kế toán gì đó luân chuyển để làm đúng, còn không luân chuyển thì thôi để anh chị ở đó làm tiếp chứ luân chuyển nội bộ làm gì để trái chuyên môn, phải mất thời gian học hỏi .... mà trong khi chủ chương nhà nước mình là phục vụ nhân dân là nhanh hiệu quả ...

nhìn bên trang điện tử bên trả lời là của Huyện Châu Thành thì giống như cho có thôi: 

1/ Đa phần là chi tiết liên hệ đến sdt của Phòng nội vụ, vậy cổng thông tin trực tuyến là làm gì các cán bộ quản lý nơi này biết rõ không? Đó là Nơi giúp người dân giải đáp các thắc mắc nhanh hiệu quả hơn, ....

2/ Đề nghị sở Nội vụ thanh tra hay giám sát tình hình , vì như vậy là chưa đúng quy tình luân chuyển 

zin kám ưn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: