(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: quy định nào của chính phủ không áp dụng luân chuyển công chức tư pháp xã, phường, thị trấn huyện Châu Thành
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/09/2018 - 18 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 17/09/2018 - 07 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

năm 2012 UBND huyện Châu Thành áp dụng nghị định 158 để luân chuyển công chức địa chính, tài chính, tư pháp, nhưng năm 2018 UBND huyện CT cũng áp dụng nghị định 158 để luân chuyển nhưng chỉ chuyển địa chính, tài chính không áp dụng chuyển tư pháp, vậy hỏi UBND huyện CT căn cứ vào quy định nào của chính phủ mà không áp dụng chuyển công chức tư pháp, từ nay công chức tư pháp không thuộc diện phải luân chuyển?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 24/09/2018 - 09 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

phòng Nội vụ Châu Thành trả lời như sau: (kèm file)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: quy định nào của chính phủ không áp dụng luân chuyển công chức tư pháp xã, phường, thị trấn huyện Châu Thành
 Nội dung câu hỏi:

năm 2012 UBND huyện Châu Thành áp dụng nghị định 158 để luân chuyển công chức địa chính, tài chính, tư pháp, nhưng năm 2018 UBND huyện CT cũng áp dụng nghị định 158 để luân chuyển nhưng chỉ chuyển địa chính, tài chính không áp dụng chuyển tư pháp, vậy hỏi UBND huyện CT căn cứ vào quy định nào của chính phủ mà không áp dụng chuyển công chức tư pháp, từ nay công chức tư pháp không thuộc diện phải luân chuyển?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

năm 2012 UBND huyện Châu Thành áp dụng nghị định 158 để luân chuyển công chức địa chính, tài chính, tư pháp, nhưng năm 2018 UBND huyện CT cũng áp dụng nghị định 158 để luân chuyển nhưng chỉ chuyển địa chính, tài chính không áp dụng chuyển tư pháp, vậy hỏi UBND huyện CT căn cứ vào quy định nào của chính phủ mà không áp dụng chuyển công chức tư pháp, từ nay công chức tư pháp không thuộc diện phải luân chuyển?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: