(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: một lổ hổng đáng trách đối với cán bộ công chức tây ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/09/2018 - 16 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 17/09/2018 - 07 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

tỉnh tây ninh sử dụng eoffice để trao đổi thư điện tử công vụ, cấp tài khoản và mật khẩu mặt định cho CBCC thế nhưng có đến 80% cán bộ công chức không đổi mật khẩu mặt định, nếu có công chức có hành vi xấu tiết lộ bí mật thông tin văn bản ra ngoài thì sao?, lãnh đạo các phòng, chuyên viên huyện, công chức xã, quá lơ là xem nhẹ. xin thông báo đến hiện tại bất cứ công chức nào cũng có thể vào hợp thư của lãnh đạo kể cả lãnh đạo ở phòng, huyện, xã, và tỉnh. UBND tỉnh nên xem lại cách quản lý. xin nhấn mạnh rằng thư của các cán bộ công chức hiện tại bất cứ ai  cũng có thể vào  xem được: mật khẩu mặt định 123456a@ để vậy đi rồi họp thư ai cũng xem được


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: một lổ hổng đáng trách đối với cán bộ công chức tây ninh
 Nội dung câu hỏi:

tỉnh tây ninh sử dụng eoffice để trao đổi thư điện tử công vụ, cấp tài khoản và mật khẩu mặt định cho CBCC thế nhưng có đến 80% cán bộ công chức không đổi mật khẩu mặt định, nếu có công chức có hành vi xấu tiết lộ bí mật thông tin văn bản ra ngoài thì sao?, lãnh đạo các phòng, chuyên viên huyện, công chức xã, quá lơ là xem nhẹ. xin thông báo đến hiện tại bất cứ công chức nào cũng có thể vào hợp thư của lãnh đạo kể cả lãnh đạo ở phòng, huyện, xã, và tỉnh. UBND tỉnh nên xem lại cách quản lý. xin nhấn mạnh rằng thư của các cán bộ công chức hiện tại bất cứ ai  cũng có thể vào  xem được: mật khẩu mặt định 123456a@ để vậy đi rồi họp thư ai cũng xem được

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tỉnh tây ninh sử dụng eoffice để trao đổi thư điện tử công vụ, cấp tài khoản và mật khẩu mặt định cho CBCC thế nhưng có đến 80% cán bộ công chức không đổi mật khẩu mặt định, nếu có công chức có hành vi xấu tiết lộ bí mật thông tin văn bản ra ngoài thì sao?, lãnh đạo các phòng, chuyên viên huyện, công chức xã, quá lơ là xem nhẹ. xin thông báo đến hiện tại bất cứ công chức nào cũng có thể vào hợp thư của lãnh đạo kể cả lãnh đạo ở phòng, huyện, xã, và tỉnh. UBND tỉnh nên xem lại cách quản lý. xin nhấn mạnh rằng thư của các cán bộ công chức hiện tại bất cứ ai  cũng có thể vào  xem được: mật khẩu mặt định 123456a@ để vậy đi rồi họp thư ai cũng xem được

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: