(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mong Sở Nội vụ trả lời rõ hơn về câu hỏi "đối tượng thu hút nhân tài..."
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/09/2018 - 08 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 13/09/2018 - 15 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi 1: "Đối tượng thu hút nhân tài của Tỉnh được gọi là gì trong bộ máy nhà nước: công chức hay viên chức hay nhân viên...?"

Sở Nội vụ trả lời: "...các trường hợp được thu hút làm việc theo chế độ hợp đồng".

Câu 2: "Thu hút xong được hưởng chế độ đãi ngộ như thế nào?"

Sở Nội vụ trả lời: " Đối với chính sách thu hút nhân tài trong giai đoạn hiện nay các nội dung: đối tượng thu hút, chế độ đãi ngộ, ….bạn có thể nghiên cứu các quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh"

NHƯNG bắt đầu câu hỏi thứ 3: "Có được hưởng tất cả chế độ giống như 02 đối tượng biên chế nêu trên (công chức và viên chức) không? Nâng lương, quy hoạch, đánh giá năng lực, đào tạo bồi dưỡng kiến thức...có bị phân biệt gì khác biệt không?" 

Sở Nội vụ chưa trả lời cho người dân biết.

Hôm nay tôi xin nhắc lại câu hỏi.

Đối tượng thu hút làm việc theo chế độ hợp đồng, có phải "đối tượng được thu hút" là người lao động hợp đồng không?

Không được xem là công chức, hay viên chức. Thì tất cả các chế độ ưu đãi, bồi dưỡng kiến thức đều không được tham dự như là

+ phụ cấp công vụ không được hưởng (không được hưởng vì không là công chức chỉ hưởng lương đơn thuần và được hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở (1 triệu 300 ngàn).

+ Không được cử tham dự bất kỳ khóa học bồi dưỡng nào nếu thành phần là cán bộ, công chức, viên chức.

+ Không được xét quy hoạch hay bổ nhiệm ...

....

Có đúng là đối tượng thu hút sẽ không được hưởng những cái nêu trên không? Có được nâng lương thường xuyên không? (vì là người lao động hợp đồng)

Thêm 1 vấn đề nữa là tôi vừa mới đọc câu hỏi " Đối tượng dự tuyển chương trình JDS học bổng Nhật Bản"

Cho tôi hỏi 1 lần nữa nếu đối tượng thu hút nhân tài vào cơ quan nhà nước sẽ không được tham dự chương trình học bổng này đúng không? (bởi vì người lao động hợp đồng).

VÀ cuối cùng 02 câu hỏi "Đối tượng thu hút nhân tài của Tỉnh được gọi là gì trong bộ máy nhà nước: công chức hay viên chức hay nhân viên...?" VÀ " Đối tượng dự tuyển chương trình JDS học bổng Nhật Bản". Đều được trả lời sau 12 ngày làm việc. Thật sự, có đúng như cam kết 9 ngày làm việc không?

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 17/09/2018 - 10 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện nay, đối với các chương trình học bổng đào tạo, bồi dưỡng theo thông báo hoặc chỉ tiêu được Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 165 hoặc bộ ngành Trung Ương phân bổ cho các địa phương; về đối tượng thì đều phải là cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng CCVC 02763839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mong Sở Nội vụ trả lời rõ hơn về câu hỏi "đối tượng thu hút nhân tài..."
 Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi 1: "Đối tượng thu hút nhân tài của Tỉnh được gọi là gì trong bộ máy nhà nước: công chức hay viên chức hay nhân viên...?"

Sở Nội vụ trả lời: "...các trường hợp được thu hút làm việc theo chế độ hợp đồng".

Câu 2: "Thu hút xong được hưởng chế độ đãi ngộ như thế nào?"

Sở Nội vụ trả lời: " Đối với chính sách thu hút nhân tài trong giai đoạn hiện nay các nội dung: đối tượng thu hút, chế độ đãi ngộ, ….bạn có thể nghiên cứu các quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh"

NHƯNG bắt đầu câu hỏi thứ 3: "Có được hưởng tất cả chế độ giống như 02 đối tượng biên chế nêu trên (công chức và viên chức) không? Nâng lương, quy hoạch, đánh giá năng lực, đào tạo bồi dưỡng kiến thức...có bị phân biệt gì khác biệt không?" 

Sở Nội vụ chưa trả lời cho người dân biết.

Hôm nay tôi xin nhắc lại câu hỏi.

Đối tượng thu hút làm việc theo chế độ hợp đồng, có phải "đối tượng được thu hút" là người lao động hợp đồng không?

Không được xem là công chức, hay viên chức. Thì tất cả các chế độ ưu đãi, bồi dưỡng kiến thức đều không được tham dự như là

+ phụ cấp công vụ không được hưởng (không được hưởng vì không là công chức chỉ hưởng lương đơn thuần và được hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở (1 triệu 300 ngàn).

+ Không được cử tham dự bất kỳ khóa học bồi dưỡng nào nếu thành phần là cán bộ, công chức, viên chức.

+ Không được xét quy hoạch hay bổ nhiệm ...

....

Có đúng là đối tượng thu hút sẽ không được hưởng những cái nêu trên không? Có được nâng lương thường xuyên không? (vì là người lao động hợp đồng)

Thêm 1 vấn đề nữa là tôi vừa mới đọc câu hỏi " Đối tượng dự tuyển chương trình JDS học bổng Nhật Bản"

Cho tôi hỏi 1 lần nữa nếu đối tượng thu hút nhân tài vào cơ quan nhà nước sẽ không được tham dự chương trình học bổng này đúng không? (bởi vì người lao động hợp đồng).

VÀ cuối cùng 02 câu hỏi "Đối tượng thu hút nhân tài của Tỉnh được gọi là gì trong bộ máy nhà nước: công chức hay viên chức hay nhân viên...?" VÀ " Đối tượng dự tuyển chương trình JDS học bổng Nhật Bản". Đều được trả lời sau 12 ngày làm việc. Thật sự, có đúng như cam kết 9 ngày làm việc không?

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi 1: "Đối tượng thu hút nhân tài của Tỉnh được gọi là gì trong bộ máy nhà nước: công chức hay viên chức hay nhân viên...?"

Sở Nội vụ trả lời: "...các trường hợp được thu hút làm việc theo chế độ hợp đồng".

Câu 2: "Thu hút xong được hưởng chế độ đãi ngộ như thế nào?"

Sở Nội vụ trả lời: " Đối với chính sách thu hút nhân tài trong giai đoạn hiện nay các nội dung: đối tượng thu hút, chế độ đãi ngộ, ….bạn có thể nghiên cứu các quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh"

NHƯNG bắt đầu câu hỏi thứ 3: "Có được hưởng tất cả chế độ giống như 02 đối tượng biên chế nêu trên (công chức và viên chức) không? Nâng lương, quy hoạch, đánh giá năng lực, đào tạo bồi dưỡng kiến thức...có bị phân biệt gì khác biệt không?" 

Sở Nội vụ chưa trả lời cho người dân biết.

Hôm nay tôi xin nhắc lại câu hỏi.

Đối tượng thu hút làm việc theo chế độ hợp đồng, có phải "đối tượng được thu hút" là người lao động hợp đồng không?

Không được xem là công chức, hay viên chức. Thì tất cả các chế độ ưu đãi, bồi dưỡng kiến thức đều không được tham dự như là

+ phụ cấp công vụ không được hưởng (không được hưởng vì không là công chức chỉ hưởng lương đơn thuần và được hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở (1 triệu 300 ngàn).

+ Không được cử tham dự bất kỳ khóa học bồi dưỡng nào nếu thành phần là cán bộ, công chức, viên chức.

+ Không được xét quy hoạch hay bổ nhiệm ...

....

Có đúng là đối tượng thu hút sẽ không được hưởng những cái nêu trên không? Có được nâng lương thường xuyên không? (vì là người lao động hợp đồng)

Thêm 1 vấn đề nữa là tôi vừa mới đọc câu hỏi " Đối tượng dự tuyển chương trình JDS học bổng Nhật Bản"

Cho tôi hỏi 1 lần nữa nếu đối tượng thu hút nhân tài vào cơ quan nhà nước sẽ không được tham dự chương trình học bổng này đúng không? (bởi vì người lao động hợp đồng).

VÀ cuối cùng 02 câu hỏi "Đối tượng thu hút nhân tài của Tỉnh được gọi là gì trong bộ máy nhà nước: công chức hay viên chức hay nhân viên...?" VÀ " Đối tượng dự tuyển chương trình JDS học bổng Nhật Bản". Đều được trả lời sau 12 ngày làm việc. Thật sự, có đúng như cam kết 9 ngày làm việc không?

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: