(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: gửi sở y tế ti tỉnh: Tiêm phòng vắc xin định kì tại thành phố Tây Ninh chậm trể
Người hỏi : tập thể     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/09/2018 - 20 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 17/09/2018 - 07 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

1/ những 2 ngày qua 14 và 15 và chuẩn bị tới ngày 16, thì những ngày tiêm phòng vắc xin định kì cho các cháu nhỏ tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn nhưng tại sao ở Thành phố Tây Ninh thì các trạm y tế thông báo là hết vac xin, mà phải chờ tới 2 tháng nữa , tức là từ tháng 9 tới tháng 11 mới có, vậy

1. tại sao có sự chậm trể ở khu vực thành phố như vậy, các huyện khác có bình thường

2. Đã là tiêm phòng định kỳ, có ghi rõ ràng ngày tới tiêm phòng rồi, làm như vậy vắc xin tiêm phòng có còn được hiệu quả khi phải ngắt ngưng thời gian dài không?

3. Cần phải bô sung nhanh chóng, chậm trể thì vài ngày chứ làm vậy sao được, thiết nghĩ vì tương lai trẻ thơ và cũng là mầm tương lai đất nước, đề nghị các cấp có trách nhiệm hơn, vì đây là khâu rất quan trọng , mà không phải riêng đợt này không đâu lâu lâu cái có cái vụ hết thuốc tiêm phòng này

4, Thơi gian tiềm phòng trễ ngày như vậy có ảnh hưởng đến trẻ không ?

 

xin chân thành cám ơn, đây là góp ý mong lãnh đạo thông cảm

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 24/09/2018 - 08 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua báo cáo của Trung tâm Y tế Thành phố Tây Ninh, Sở Y tế trả lời bạn như sau:

Căn cứ công văn số 997/VSDTTƯ – TCQG ngày 17/7/2018 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Công văn số 361/TTYTDP-KSBTN của Trung tâm Y tế dự phòng Tây Ninh về việc cung ứng vắc xin DPT-VGB-Hib trong tiêm chủng mở rộng (Dự án TCMR – Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương chưa thể cấp phát vắc xin DPT-VGB-Hib trong TCMR đến các địa phương). Trung tâm Y tế Thành phố đã triển khai nội dung các công văn trên đến các đơn vị, theo tinh thần đó tháng 9 và 10/2018 Viện không cấp Quinvaxem và DPT nên các TYT chỉ sử dụng vắc xin bại liệt cho trẻ uống và lập danh sách để tiêm bù khi có vắc xin, đây là tình hình chung của cả tỉnh Tây Ninh.

Thời gian tạm ngưng không ảnh hưởng đến việc tiêm phòng và tạo miễn dịch cho trẻ và chỉ tiêm tiếp mũi tiêm tiếp theo không tiêm lại từ đầu cho một loại vắc xin.

Do nguồn vắc xin được phân bổ từ tuyến trên nên việc nhanh hay chậm TTYT Thành phố phải phụ thuộc tuyến trên. Qua sự việc trên, TTYT Thành phố sẽ báo cáo lại và đề xuất cấp trên cấp vắc xin trong thời gian sớm nhất.

Thời gian tiêm ngừa trễ không ảnh hưởng gì đến trẻ, vì nếu trẻ bệnh liên tục vào các ngày tiêm chủng thì cán bộ y tế cũng phải hoản tiêm khi trẻ đảm bảo khỏe mạnh mới thực hiện tiêm tiếp tục

Trên đây là báo cáo việc tạm hoản tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib trong tiêm chủng mở rộng của Trung tâm Y tế Thành phố Tây Ninh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: gửi sở y tế ti tỉnh: Tiêm phòng vắc xin định kì tại thành phố Tây Ninh chậm trể
 Nội dung câu hỏi:

1/ những 2 ngày qua 14 và 15 và chuẩn bị tới ngày 16, thì những ngày tiêm phòng vắc xin định kì cho các cháu nhỏ tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn nhưng tại sao ở Thành phố Tây Ninh thì các trạm y tế thông báo là hết vac xin, mà phải chờ tới 2 tháng nữa , tức là từ tháng 9 tới tháng 11 mới có, vậy

1. tại sao có sự chậm trể ở khu vực thành phố như vậy, các huyện khác có bình thường

2. Đã là tiêm phòng định kỳ, có ghi rõ ràng ngày tới tiêm phòng rồi, làm như vậy vắc xin tiêm phòng có còn được hiệu quả khi phải ngắt ngưng thời gian dài không?

3. Cần phải bô sung nhanh chóng, chậm trể thì vài ngày chứ làm vậy sao được, thiết nghĩ vì tương lai trẻ thơ và cũng là mầm tương lai đất nước, đề nghị các cấp có trách nhiệm hơn, vì đây là khâu rất quan trọng , mà không phải riêng đợt này không đâu lâu lâu cái có cái vụ hết thuốc tiêm phòng này

4, Thơi gian tiềm phòng trễ ngày như vậy có ảnh hưởng đến trẻ không ?

 

xin chân thành cám ơn, đây là góp ý mong lãnh đạo thông cảm

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

1/ những 2 ngày qua 14 và 15 và chuẩn bị tới ngày 16, thì những ngày tiêm phòng vắc xin định kì cho các cháu nhỏ tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn nhưng tại sao ở Thành phố Tây Ninh thì các trạm y tế thông báo là hết vac xin, mà phải chờ tới 2 tháng nữa , tức là từ tháng 9 tới tháng 11 mới có, vậy

1. tại sao có sự chậm trể ở khu vực thành phố như vậy, các huyện khác có bình thường

2. Đã là tiêm phòng định kỳ, có ghi rõ ràng ngày tới tiêm phòng rồi, làm như vậy vắc xin tiêm phòng có còn được hiệu quả khi phải ngắt ngưng thời gian dài không?

3. Cần phải bô sung nhanh chóng, chậm trể thì vài ngày chứ làm vậy sao được, thiết nghĩ vì tương lai trẻ thơ và cũng là mầm tương lai đất nước, đề nghị các cấp có trách nhiệm hơn, vì đây là khâu rất quan trọng , mà không phải riêng đợt này không đâu lâu lâu cái có cái vụ hết thuốc tiêm phòng này

4, Thơi gian tiềm phòng trễ ngày như vậy có ảnh hưởng đến trẻ không ?

 

xin chân thành cám ơn, đây là góp ý mong lãnh đạo thông cảm

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: