(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chủ tịch ubnd xã, các phó ct ubnd xã có quy định trực một cửa không
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/09/2018 - 19 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 18/09/2018 - 08 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

chủ tịch ubnd xã, các phó ct ubnd xã có quy định trực một cửa không? từ quyết định 09, nay chuyển sang nghị định 61 về một cửa một cửa liên thông? thế lãnh đạo ubnd xã không có điều khoản nào quy định trong văn bản quy phạm pháp luật trực tại một cửa thì có gọi là bộ phận một cửa hay không? hay phải đi nhiều cửa để giải quyết hồ sơ kể cả người dân và công chức chuyên môn?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 19/09/2018 - 08 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn ông/bà đã có câu hỏi. Câu hỏi của ông/bà được trả lời như sau: UBND tỉnh đang dự thảo quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp để thay thế Quyết định số 56 của UBND tỉnh ban hành trước đây quy định về một cửa sẽ theo hướng đối với bộ phận một cửa cấp xã thì Chủ tịch UBND cấp xã là người phụ trách chung chịu trách nhiệm về bộ phận một cửa cấp xã (Nghị định 61 đã quy định cụ thể) đòng thời phân công một đồng chí PCT UBND cấp xã thường trực và trực ngay bộ phận một cửa cấp xã để ký và giải quyết ngay các công việc của người dân theo yêu cầu. Dự kiến quy chế này sẽ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và ban hành trong tháng 10/2018. Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chủ tịch ubnd xã, các phó ct ubnd xã có quy định trực một cửa không
 Nội dung câu hỏi:

chủ tịch ubnd xã, các phó ct ubnd xã có quy định trực một cửa không? từ quyết định 09, nay chuyển sang nghị định 61 về một cửa một cửa liên thông? thế lãnh đạo ubnd xã không có điều khoản nào quy định trong văn bản quy phạm pháp luật trực tại một cửa thì có gọi là bộ phận một cửa hay không? hay phải đi nhiều cửa để giải quyết hồ sơ kể cả người dân và công chức chuyên môn?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chủ tịch ubnd xã, các phó ct ubnd xã có quy định trực một cửa không? từ quyết định 09, nay chuyển sang nghị định 61 về một cửa một cửa liên thông? thế lãnh đạo ubnd xã không có điều khoản nào quy định trong văn bản quy phạm pháp luật trực tại một cửa thì có gọi là bộ phận một cửa hay không? hay phải đi nhiều cửa để giải quyết hồ sơ kể cả người dân và công chức chuyên môn?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: