(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: quan liêu công khai hình thức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/09/2018 - 20 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 18/09/2018 - 08 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

quan liêu công khai hình thức, đó câu nói để nói lên thái độ phong cách lãnh đạo của cán bộ châu thành, không ít một số lãnh đạo xa hoá đạo đức kết bè phái bố trí bà con, trong công tác luân chuyển cán bộ năm 2018 châu thành còn bỏ xót một vài công chức không luân chuyển khi đủ năm phải chuyển đổi nhất là công chức địa chính xã thuộc 6 xã biên giới, tình hình quan liêu chào cờ xong 7h30 mới họp giao ban đầu tuần? công chức la cà đi ăn sáng sau khi chào cờ xong kể cả vị chủ tịch xã ? đảng uỷ uỷ ban xem đó là chuyện bình thường, phòng nội vụ xem đó việc nhỏ có thể xí xoá, xong rồi điều cười nhắc nhỏ rút kinh nghiệm. kính thưa các vị đó là ăn cắp giờ của dân đó, quan bọc các ngài đang ăn cắp giờ tham ô giờ của nhân dân đó, thờ ơ đồng nghĩa với bao che! các ngài bảo hãy đua ra chứng cứ đi, hay cung cấp bằng chứng đi, hãy liên hệ phòng nội vụ để làm rõ đi, thưa các ngài chẳng ai thèm liên hệ, một khi còn phản ánh trên cổng thông tin điện tử tây ninh là hành vi này còn tồn tại các ngài được nhà nước cửa thai mặt nhân dân quản lý nhà nước khi nghe dân phản ánh thì nên dạy lại nhắc nhở công bộ của dân dầy tớ của dân đi, ăn lương nhà nước là ăn tiền thuế của dân hãy làm gì đó đối với bọn tham quan tham ô giờ giấc ăn cắp ban ngày ban mặt tại cơ quan công quyền


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 24/09/2018 - 09 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra công tác giờ giấcc, tác phong làm việc các xã, thị trấn. Trong 06 tháng đầu năm đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra đột xuất kể cả định kì nhằm kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc đảm bảo giờ giấc, tác phòng thái độ làm việc của CBCC cấp xã./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: quan liêu công khai hình thức
 Nội dung câu hỏi:

quan liêu công khai hình thức, đó câu nói để nói lên thái độ phong cách lãnh đạo của cán bộ châu thành, không ít một số lãnh đạo xa hoá đạo đức kết bè phái bố trí bà con, trong công tác luân chuyển cán bộ năm 2018 châu thành còn bỏ xót một vài công chức không luân chuyển khi đủ năm phải chuyển đổi nhất là công chức địa chính xã thuộc 6 xã biên giới, tình hình quan liêu chào cờ xong 7h30 mới họp giao ban đầu tuần? công chức la cà đi ăn sáng sau khi chào cờ xong kể cả vị chủ tịch xã ? đảng uỷ uỷ ban xem đó là chuyện bình thường, phòng nội vụ xem đó việc nhỏ có thể xí xoá, xong rồi điều cười nhắc nhỏ rút kinh nghiệm. kính thưa các vị đó là ăn cắp giờ của dân đó, quan bọc các ngài đang ăn cắp giờ tham ô giờ của nhân dân đó, thờ ơ đồng nghĩa với bao che! các ngài bảo hãy đua ra chứng cứ đi, hay cung cấp bằng chứng đi, hãy liên hệ phòng nội vụ để làm rõ đi, thưa các ngài chẳng ai thèm liên hệ, một khi còn phản ánh trên cổng thông tin điện tử tây ninh là hành vi này còn tồn tại các ngài được nhà nước cửa thai mặt nhân dân quản lý nhà nước khi nghe dân phản ánh thì nên dạy lại nhắc nhở công bộ của dân dầy tớ của dân đi, ăn lương nhà nước là ăn tiền thuế của dân hãy làm gì đó đối với bọn tham quan tham ô giờ giấc ăn cắp ban ngày ban mặt tại cơ quan công quyền

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

quan liêu công khai hình thức, đó câu nói để nói lên thái độ phong cách lãnh đạo của cán bộ châu thành, không ít một số lãnh đạo xa hoá đạo đức kết bè phái bố trí bà con, trong công tác luân chuyển cán bộ năm 2018 châu thành còn bỏ xót một vài công chức không luân chuyển khi đủ năm phải chuyển đổi nhất là công chức địa chính xã thuộc 6 xã biên giới, tình hình quan liêu chào cờ xong 7h30 mới họp giao ban đầu tuần? công chức la cà đi ăn sáng sau khi chào cờ xong kể cả vị chủ tịch xã ? đảng uỷ uỷ ban xem đó là chuyện bình thường, phòng nội vụ xem đó việc nhỏ có thể xí xoá, xong rồi điều cười nhắc nhỏ rút kinh nghiệm. kính thưa các vị đó là ăn cắp giờ của dân đó, quan bọc các ngài đang ăn cắp giờ tham ô giờ của nhân dân đó, thờ ơ đồng nghĩa với bao che! các ngài bảo hãy đua ra chứng cứ đi, hay cung cấp bằng chứng đi, hãy liên hệ phòng nội vụ để làm rõ đi, thưa các ngài chẳng ai thèm liên hệ, một khi còn phản ánh trên cổng thông tin điện tử tây ninh là hành vi này còn tồn tại các ngài được nhà nước cửa thai mặt nhân dân quản lý nhà nước khi nghe dân phản ánh thì nên dạy lại nhắc nhở công bộ của dân dầy tớ của dân đi, ăn lương nhà nước là ăn tiền thuế của dân hãy làm gì đó đối với bọn tham quan tham ô giờ giấc ăn cắp ban ngày ban mặt tại cơ quan công quyền

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: