(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đối tượng thu hút nhân tài của Tỉnh được gọi là gì trong bộ máy nhà nước: công chức hay viên chức hay nhân viên...?
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/08/2018 - 17 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 23/08/2018 - 16 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Đối tượng thu hút nhân tài của Tỉnh được gọi là gì trong bộ máy nhà nước: công chức hay viên chức hay nhân viên...? Làm thế nào để được thu hút? Thu hút xong được hưởng chế độ đãi ngộ như thế nào? Có được hưởng tất cả chế độ giống như 02 đối tượng biên chế nêu trên (công chức và viên chức) không? Nâng lương, quy hoạch, đánh giá năng lực, đào tạo bồi dưỡng kiến thức...có bị phân biệt gì khác biệt không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 11/09/2018 - 10 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Từ những năm 1999 đến nay, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về phục vụ cho địa phương. Tỉnh Tây Ninh có ban hành và thực hiện chính sách thu hút nhân tài. Đây là chính sách riêng của địa phương các trường hợp được thu hút làm việc theo chế độ hợp đồng. Trong từng giai đoạn, chính sách được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Đối với chính sách thu hút nhân tài trong giai đoạn hiện nay các nội dung: đối tượng thu hút, chế độ đãi ngộ, ….bạn có thể nghiên cứu các quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

PHÒNG CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC 0276.3839968

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đối tượng thu hút nhân tài của Tỉnh được gọi là gì trong bộ máy nhà nước: công chức hay viên chức hay nhân viên...?
 Nội dung câu hỏi:

Đối tượng thu hút nhân tài của Tỉnh được gọi là gì trong bộ máy nhà nước: công chức hay viên chức hay nhân viên...? Làm thế nào để được thu hút? Thu hút xong được hưởng chế độ đãi ngộ như thế nào? Có được hưởng tất cả chế độ giống như 02 đối tượng biên chế nêu trên (công chức và viên chức) không? Nâng lương, quy hoạch, đánh giá năng lực, đào tạo bồi dưỡng kiến thức...có bị phân biệt gì khác biệt không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đối tượng thu hút nhân tài của Tỉnh được gọi là gì trong bộ máy nhà nước: công chức hay viên chức hay nhân viên...? Làm thế nào để được thu hút? Thu hút xong được hưởng chế độ đãi ngộ như thế nào? Có được hưởng tất cả chế độ giống như 02 đối tượng biên chế nêu trên (công chức và viên chức) không? Nâng lương, quy hoạch, đánh giá năng lực, đào tạo bồi dưỡng kiến thức...có bị phân biệt gì khác biệt không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: