(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đối tượng dự tuyển chương trình JDS học bổng Nhật Bản
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/08/2018 - 16 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 23/08/2018 - 16 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Tại sao chương trình JDS học bổng tuyển sinh cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019. Về tỉnh Tây Ninh thì đối tượng lại bị loại bỏ bớt đi đối tượng "hợp đồng" trong khi thông cáo báo chí của Chương trình JDS lại có tất cả đối tượng biên chế hoặc hợp đồng, nhân viên làm trong doanh nghiệp có vốn nhà nước. Điều đó làm cho hạn chế rất nhiều đối tượng của tỉnh nhà được cử tuyển tham gia. 
Mong cơ quan có thẩm quyền trả lời.

Cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 11/09/2018 - 10 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

     Hiện nay, đối với các chương trình học bổng đào tạo, bồi dưỡng theo thông báo hoặc chỉ tiêu được Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 165 hoặc bộ ngành Trung Ương phân bổ cho các địa phương; về đối tượng thì đều phải là cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế. Trên cơ sở đó, các địa phương đã thực hiện việc thông báo đến các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với các chương trình học bổng nêu trên được biết nghiên cứu và đăng ký tham gia.

  PHÒNG CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC 0276.3839968

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đối tượng dự tuyển chương trình JDS học bổng Nhật Bản
 Nội dung câu hỏi:

Tại sao chương trình JDS học bổng tuyển sinh cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019. Về tỉnh Tây Ninh thì đối tượng lại bị loại bỏ bớt đi đối tượng "hợp đồng" trong khi thông cáo báo chí của Chương trình JDS lại có tất cả đối tượng biên chế hoặc hợp đồng, nhân viên làm trong doanh nghiệp có vốn nhà nước. Điều đó làm cho hạn chế rất nhiều đối tượng của tỉnh nhà được cử tuyển tham gia. 
Mong cơ quan có thẩm quyền trả lời.

Cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tại sao chương trình JDS học bổng tuyển sinh cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019. Về tỉnh Tây Ninh thì đối tượng lại bị loại bỏ bớt đi đối tượng "hợp đồng" trong khi thông cáo báo chí của Chương trình JDS lại có tất cả đối tượng biên chế hoặc hợp đồng, nhân viên làm trong doanh nghiệp có vốn nhà nước. Điều đó làm cho hạn chế rất nhiều đối tượng của tỉnh nhà được cử tuyển tham gia. 
Mong cơ quan có thẩm quyền trả lời.

Cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: