(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đốt rác
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/08/2018 - 19 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 23/08/2018 - 10 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị UBND huyện châu thành cho tôi biết số điện thoại đường dây nóng nào để xủ lý tình trạng đốt rác bừa bãi. Tôi có phản ánh lúc trước nhưng chắc các cán bộ toàn ngồi văn phòng báo cáo khônng ai giải quyết hay tìm hiểu vụ việc gì cả. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 23/08/2018 - 16 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND thị trấn Châu Thành đề nghị quý ông bà có đơn gởi trực tiếp về UBND thị trấn hoặc đến liên hệ trực tiếp đồng chí Tài - Công chức xây dựng, địa chính, môi trường, SĐT liên hệ: 0937241942


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đốt rác
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị UBND huyện châu thành cho tôi biết số điện thoại đường dây nóng nào để xủ lý tình trạng đốt rác bừa bãi. Tôi có phản ánh lúc trước nhưng chắc các cán bộ toàn ngồi văn phòng báo cáo khônng ai giải quyết hay tìm hiểu vụ việc gì cả. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị UBND huyện châu thành cho tôi biết số điện thoại đường dây nóng nào để xủ lý tình trạng đốt rác bừa bãi. Tôi có phản ánh lúc trước nhưng chắc các cán bộ toàn ngồi văn phòng báo cáo khônng ai giải quyết hay tìm hiểu vụ việc gì cả. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: