(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cấp hoá đơn lẻ
Người hỏi : Trương Văn Hoà     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/08/2018 - 16 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 21/08/2018 - 07 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn C (  kinh doanh ngành nghề san lấp mặt bằng nộp thuế theo phương pháp khoán ) có ký hợp đồng cuốc đất ( bằng máy ) với Công  ty TNHH MTV Lâm Nghiệp huyện. Vậy em xin hỏi:

 

1. Dich vụ cuốc lật đất toàn diện có thuộc đối tương chịu thuế GTGT không?

2. Cơ quan thuế có cấp hoá đơn lẻ trong trường hợp Hộ kinh doanh Nguyễn Văn C xin cấp hoá đơn lẻ không?

3. Trường hợp được cấp hoá đơn lẻ thì Hộ kinh doanh Nguyễn Văn C nộp thuế theo tỷ lệ GTGT, TNCN như thế nào?

4. Nếu Hộ kinh doanh Nguyễn Văn C không được cấp hoá đơn lẻ thì Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp huyện có phải trích 10% thuế TNCN không? Hạch toán chi phí như thế nào?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giả đáp sớm. Em xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 30/08/2018 - 09 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm  2015 của Bộ Tài chính quy định:

 “Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

1.Nguyên tắc áp dụng

...b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.

...

2.Căn cứ tính thuế

a) Doanh thu tính thuế

...Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

...b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

...- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.”

Tại Điều 11, Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

...

Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

…2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

…2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

...- Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ....”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ cá nhân kinh doanh trong năm có doanh thu dưới 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế TNCN. Công ty thực hiện lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với trường hợp này.

Trường hợp hộ kinh doanh trong năm có cung cấp hàng hoá, dịch vụ có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở lên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNCN. Hộ kinh doanh liên hệ cơ quan thuế để mua hoá đơn Cục Thuế, lập hoá đơn giao cho Công ty. Hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

Bạn đọc liên hệ Chi cục Thuế địa phương để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể./.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cấp hoá đơn lẻ
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn C (  kinh doanh ngành nghề san lấp mặt bằng nộp thuế theo phương pháp khoán ) có ký hợp đồng cuốc đất ( bằng máy ) với Công  ty TNHH MTV Lâm Nghiệp huyện. Vậy em xin hỏi:

 

1. Dich vụ cuốc lật đất toàn diện có thuộc đối tương chịu thuế GTGT không?

2. Cơ quan thuế có cấp hoá đơn lẻ trong trường hợp Hộ kinh doanh Nguyễn Văn C xin cấp hoá đơn lẻ không?

3. Trường hợp được cấp hoá đơn lẻ thì Hộ kinh doanh Nguyễn Văn C nộp thuế theo tỷ lệ GTGT, TNCN như thế nào?

4. Nếu Hộ kinh doanh Nguyễn Văn C không được cấp hoá đơn lẻ thì Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp huyện có phải trích 10% thuế TNCN không? Hạch toán chi phí như thế nào?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giả đáp sớm. Em xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn C (  kinh doanh ngành nghề san lấp mặt bằng nộp thuế theo phương pháp khoán ) có ký hợp đồng cuốc đất ( bằng máy ) với Công  ty TNHH MTV Lâm Nghiệp huyện. Vậy em xin hỏi:

 

1. Dich vụ cuốc lật đất toàn diện có thuộc đối tương chịu thuế GTGT không?

2. Cơ quan thuế có cấp hoá đơn lẻ trong trường hợp Hộ kinh doanh Nguyễn Văn C xin cấp hoá đơn lẻ không?

3. Trường hợp được cấp hoá đơn lẻ thì Hộ kinh doanh Nguyễn Văn C nộp thuế theo tỷ lệ GTGT, TNCN như thế nào?

4. Nếu Hộ kinh doanh Nguyễn Văn C không được cấp hoá đơn lẻ thì Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp huyện có phải trích 10% thuế TNCN không? Hạch toán chi phí như thế nào?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giả đáp sớm. Em xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: