(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trách nhiệm quản lý cống thoát nước trên Quốc lộ 22A? (Phản ánh lần 2 do được giải quyết)
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 20/08/2018 - 14 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 20/08/2018 - 14 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 10/7/2018, Tôi có phản ánh về vấn đề cống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 22A (Ngã 3 ấp Xóm Đồng cách UBND xã Thanh Phước 100m) tại ấp Trâm Vàng 1 xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu bị hư hỏng nghiêm trọng làm ứ đọng dòng chảy gây mùi hôi thối ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngày 13/07/2018, Cổng thông tin điện tử đã tiếp nhận và phản hồi ghi nhận phản ánh của tôi để chuyển cơ quan có chức năng xử lý. Tuy nhiên, đến nay cống thoát nước tại vị trí trên đã hư hỏng nặng hơn mà chưa thấy đơn vị nào đến xử lý.

Tôi kính đề nghị cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết để trả lại môi trường trong lành cho người dân.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 23/08/2018 - 09 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Sở GTVT nhận được thông tin, phản ánh về vấn đề cống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 22A - Xuyên Á (Ngã ba ấp xóm Đồng cách UBND xã Thanh Phước 100m) tại ấp Tân Vàng 01 xã Thanh Phước huyện Gò Dầu bị hư hỏng nghiêm trọng làm ứ đọng dòng chảy gây mùi hôi thối ô nhiễm môi trường và tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

- Hiện nay theo phân cấp quản lý, tuyến Quốc lộ 22A- Xuyên Á do Cục quản lý Đường bộ IV thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, khai thác, bảo trì.  Tuy nhiên, qua kiến nghị, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị Cục quản lý Đường bộ IV khảo sát hiện trạng và có biện pháp khắc phục tình trạng nêu trên, Sở GTVT sẽ theo dõi, đôn đốc việc xử lý khắc phục tình trạng nêu trên.

Xin cảm ơn ý kiến của quý ông (bà)./. 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 23/08/2018 - 08 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông (bà) như sau:

Qua ý kiến phản ánh, UBND huyện đã yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng trực tiếp kiểm tra,

Kết quả kiểm tra và kiến nghị giải quyết nội dung phản ánh như sau:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã kiểm tra tại vị trí mương thoát nước trên QL22A mà người dân phản ánh (vị trí giao lộ QL22A với đường Cầu Sao - Xóm Đồng). Tại giao lộ này số lượng xe có tải trọng lớn ra vào đường Cầu Sao - Xóm Đồng rất nhiều, do đó một số tấm đan và thành mương của mương thoát nước không đảm bảo chịu lực nên đã bị phá vỡ, hư hỏng, rơi xuống mương làm ứ đọng dòng chảy gây mùi hôi thối và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

- Mương thoát nước QL22A thuộc Chi cục quản lý đường bộ IV.2 quản lý, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu UBND huyện kiến nghị đến Chi cục quản lý đường bộ IV.2 về việc các tấm đan tại vị trí giao lộ QL22A với đường Cầu Sao - Xóm Đồng thường xuyên bị hư hỏng gây mất đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị có biện pháp khắc phục triệt để vấn đề này theo nội dung Công văn số 882/UBND-KTTH ngày 03/8/2018.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ tham mưu UBND huyện Công văn kiến nghị Chi cục quản lý đường bộ IV.2 về tình trạng phát sinh tại vị trí này, yêu cầu sớm có biện pháp kịp thời xử lý, khắc phục vấn đề này.

UBND huyện Gò Dầu xin trả lời để ông (bà) biết.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trách nhiệm quản lý cống thoát nước trên Quốc lộ 22A? (Phản ánh lần 2 do được giải quyết)
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 10/7/2018, Tôi có phản ánh về vấn đề cống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 22A (Ngã 3 ấp Xóm Đồng cách UBND xã Thanh Phước 100m) tại ấp Trâm Vàng 1 xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu bị hư hỏng nghiêm trọng làm ứ đọng dòng chảy gây mùi hôi thối ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngày 13/07/2018, Cổng thông tin điện tử đã tiếp nhận và phản hồi ghi nhận phản ánh của tôi để chuyển cơ quan có chức năng xử lý. Tuy nhiên, đến nay cống thoát nước tại vị trí trên đã hư hỏng nặng hơn mà chưa thấy đơn vị nào đến xử lý.

Tôi kính đề nghị cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết để trả lại môi trường trong lành cho người dân.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 10/7/2018, Tôi có phản ánh về vấn đề cống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 22A (Ngã 3 ấp Xóm Đồng cách UBND xã Thanh Phước 100m) tại ấp Trâm Vàng 1 xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu bị hư hỏng nghiêm trọng làm ứ đọng dòng chảy gây mùi hôi thối ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngày 13/07/2018, Cổng thông tin điện tử đã tiếp nhận và phản hồi ghi nhận phản ánh của tôi để chuyển cơ quan có chức năng xử lý. Tuy nhiên, đến nay cống thoát nước tại vị trí trên đã hư hỏng nặng hơn mà chưa thấy đơn vị nào đến xử lý.

Tôi kính đề nghị cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết để trả lại môi trường trong lành cho người dân.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: