(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: XÁC nhận hộ gia đình, cá nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp
Người hỏi : Văn Tuấn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 20/08/2018 - 11 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 20/08/2018 - 14 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường Tây Ninh

tôi có nhận chuyển nhượng phần đất lúa  tại huyện Dương minh Châu do không phải người tại Dương Minh Châu nên cán bộ tiếp nhận yêu cầu xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tôi về địa phương xác nhận " Hộ ông..là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa phương là đúng" nhưng khi đến văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh DMC cán bộ tiếp nhận hướng dẫn nói xác nhận là sai phải xác nhận là  có nguồn thu nhập ổn định từ đất nông nghiệp. Tôi thấy mẫu đơn ghi rõ Đơn xin xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà cán bộ tiếp bảo địa phương tôi xác nhận như thế là sai.

luật đất đai ghi rõ hộ gia đình không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa thì cớ sao tôi xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được chấp nhận. Điều 3 luật đất đai cũng nói rõ Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó. Vậy tôi đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thì địa phương xác nhận là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đúng không. Vì quy định có nhiều dạng trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tôi hỏi chị Thi cán bộ nhận hồ sơ thì chị nói hỏi ý kiến lãnh đạo rồi nên trả hồ sơ về xác nhận lại.

Tôi xin hỏi ý kiến của tôi vậy có đúng, nếu đúng thì lãnh đạo nhắc nhỏ dùm để người dân đỡ phải đi lại. Xin cám ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: XÁC nhận hộ gia đình, cá nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường Tây Ninh

tôi có nhận chuyển nhượng phần đất lúa  tại huyện Dương minh Châu do không phải người tại Dương Minh Châu nên cán bộ tiếp nhận yêu cầu xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tôi về địa phương xác nhận " Hộ ông..là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa phương là đúng" nhưng khi đến văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh DMC cán bộ tiếp nhận hướng dẫn nói xác nhận là sai phải xác nhận là  có nguồn thu nhập ổn định từ đất nông nghiệp. Tôi thấy mẫu đơn ghi rõ Đơn xin xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà cán bộ tiếp bảo địa phương tôi xác nhận như thế là sai.

luật đất đai ghi rõ hộ gia đình không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa thì cớ sao tôi xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được chấp nhận. Điều 3 luật đất đai cũng nói rõ Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó. Vậy tôi đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thì địa phương xác nhận là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đúng không. Vì quy định có nhiều dạng trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tôi hỏi chị Thi cán bộ nhận hồ sơ thì chị nói hỏi ý kiến lãnh đạo rồi nên trả hồ sơ về xác nhận lại.

Tôi xin hỏi ý kiến của tôi vậy có đúng, nếu đúng thì lãnh đạo nhắc nhỏ dùm để người dân đỡ phải đi lại. Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường Tây Ninh

tôi có nhận chuyển nhượng phần đất lúa  tại huyện Dương minh Châu do không phải người tại Dương Minh Châu nên cán bộ tiếp nhận yêu cầu xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tôi về địa phương xác nhận " Hộ ông..là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa phương là đúng" nhưng khi đến văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh DMC cán bộ tiếp nhận hướng dẫn nói xác nhận là sai phải xác nhận là  có nguồn thu nhập ổn định từ đất nông nghiệp. Tôi thấy mẫu đơn ghi rõ Đơn xin xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà cán bộ tiếp bảo địa phương tôi xác nhận như thế là sai.

luật đất đai ghi rõ hộ gia đình không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa thì cớ sao tôi xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được chấp nhận. Điều 3 luật đất đai cũng nói rõ Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó. Vậy tôi đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thì địa phương xác nhận là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đúng không. Vì quy định có nhiều dạng trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tôi hỏi chị Thi cán bộ nhận hồ sơ thì chị nói hỏi ý kiến lãnh đạo rồi nên trả hồ sơ về xác nhận lại.

Tôi xin hỏi ý kiến của tôi vậy có đúng, nếu đúng thì lãnh đạo nhắc nhỏ dùm để người dân đỡ phải đi lại. Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: