(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thông tin về nạn cá độ đá banh
Người hỏi : Kim Nhung     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/08/2018 - 12 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 21/08/2018 - 13 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có nắm giữ vài số dt và tin nhăn của cò và của chồng tôi về cá độ đá banh, anh chị cho tôi hỏi tôi phải báo về đâu thì mới bắt dc tụi rủ rê và cả những người tham gia, đường dây khá lớn và cũng lâu năm. Tôi không muốn lộ mặt vì tôi còn con nhỏ. Xin được hướng dẫn cách trình báo cơ quan nào ? và cách nào để không lộ bí mật danh tính người báo. Chứ tôi không tin lắm về CA TP, chồng tôi chơi cùng vài người làm CA nữa thì sao mà đụng vào được. Gia đình tôi tán gia bại sản vì nó k biết mấy lần rồi. Xin giúp đỡ !


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thông tin về nạn cá độ đá banh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có nắm giữ vài số dt và tin nhăn của cò và của chồng tôi về cá độ đá banh, anh chị cho tôi hỏi tôi phải báo về đâu thì mới bắt dc tụi rủ rê và cả những người tham gia, đường dây khá lớn và cũng lâu năm. Tôi không muốn lộ mặt vì tôi còn con nhỏ. Xin được hướng dẫn cách trình báo cơ quan nào ? và cách nào để không lộ bí mật danh tính người báo. Chứ tôi không tin lắm về CA TP, chồng tôi chơi cùng vài người làm CA nữa thì sao mà đụng vào được. Gia đình tôi tán gia bại sản vì nó k biết mấy lần rồi. Xin giúp đỡ !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có nắm giữ vài số dt và tin nhăn của cò và của chồng tôi về cá độ đá banh, anh chị cho tôi hỏi tôi phải báo về đâu thì mới bắt dc tụi rủ rê và cả những người tham gia, đường dây khá lớn và cũng lâu năm. Tôi không muốn lộ mặt vì tôi còn con nhỏ. Xin được hướng dẫn cách trình báo cơ quan nào ? và cách nào để không lộ bí mật danh tính người báo. Chứ tôi không tin lắm về CA TP, chồng tôi chơi cùng vài người làm CA nữa thì sao mà đụng vào được. Gia đình tôi tán gia bại sản vì nó k biết mấy lần rồi. Xin giúp đỡ !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: