(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi công chức năm 2018
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/08/2018 - 13 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 23/08/2018 - 10 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ Tây ninh.

Cho tôi hỏi kỳ thi công chức năm 2018, tại vị trí tuyển dụng của Sở Xây dựng có tuyển kỹ sư vật liệu silicat vậy cho tôi hỏi vậy tôi là kỹ sư vật liệu polime có được đăng ký dự thi không.

trong khi đề án vị trí việc làm của Sở Xây dựng được duyệt là kỹ sư vật liệu đề nghị  Sở NỘI VỤ rà soát lại. Liệu như vậy có sai quy định khi chỉ tuyển kỹ sư vật liệu silicat nhằm giới hạn người thi rất mong sở nội vụ có câu trả lời sớm nhất.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 24/08/2018 - 08 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2018 được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các cơ quan, đơn vị. Khi đăng ký tuyển dụng, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng, đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó, với vị trí việc làm khác nhau thì yêu cầu ngành nghề đào tạo khác nhau.

Trường hợp bạn nêu ngành vật liệu Polime nhưng không biết dự định thi tuyển vào vị trí nào, đơn vị nào. Do đó để rõ hơn, đề nghị bạn liên hệ phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ để được hướng dẫn.

Phòng công chức viên chức - Sở Nội vụ (0276.3839968)

 

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi công chức năm 2018
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ Tây ninh.

Cho tôi hỏi kỳ thi công chức năm 2018, tại vị trí tuyển dụng của Sở Xây dựng có tuyển kỹ sư vật liệu silicat vậy cho tôi hỏi vậy tôi là kỹ sư vật liệu polime có được đăng ký dự thi không.

trong khi đề án vị trí việc làm của Sở Xây dựng được duyệt là kỹ sư vật liệu đề nghị  Sở NỘI VỤ rà soát lại. Liệu như vậy có sai quy định khi chỉ tuyển kỹ sư vật liệu silicat nhằm giới hạn người thi rất mong sở nội vụ có câu trả lời sớm nhất.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ Tây ninh.

Cho tôi hỏi kỳ thi công chức năm 2018, tại vị trí tuyển dụng của Sở Xây dựng có tuyển kỹ sư vật liệu silicat vậy cho tôi hỏi vậy tôi là kỹ sư vật liệu polime có được đăng ký dự thi không.

trong khi đề án vị trí việc làm của Sở Xây dựng được duyệt là kỹ sư vật liệu đề nghị  Sở NỘI VỤ rà soát lại. Liệu như vậy có sai quy định khi chỉ tuyển kỹ sư vật liệu silicat nhằm giới hạn người thi rất mong sở nội vụ có câu trả lời sớm nhất.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: