(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phản hồi "An toàn phòng cháy chữa cháy"
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Ấp Đá Hàn, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/08/2018 - 15 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 23/08/2018 - 16 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Căn cứ vào nội dung đã được trả lời theo câu hỏi ngày 3/7/2018 về " An Toàn phòng cháy chữa cháy" tại Công ty TNHH Việt Bắc và nhận được phúc đáp ngày 4/7/2018 của UBND Huyện Gò Dầu.

Trước tiên cá nhân tôi xin cám ơn các phòng ban chức năng đã bớt chút thời gian để giải đáp các vấn đề đã được thắc mắc. Nhưng giải đáp thắc mắc là một vấn đề, còn tháo gở thắc mắc lại là vấn đề khác.

Vì mặc dù đã được trả lời nhưng theo dõi các mặt hoạt động vẫn diễn ra bình thường, như vậy sự trả lời  không có sức thuyết phục.

1/-Kiểm tra không đúng thời điểm Công ty Việt Bắc sai phạm (Thí dụ : sáng 5 giờ Công ty Việt Bắc đã đổ xăng dầu để các xe đi vào lô, bãi làm việc. Còn các đồng chí kiểm tra xem có đổ xăng dầu lúc 7 giờ theo giờ làm việc của cán bộ công chức. Thì hiện trường sử dụng trụ bơm còn để cho các đồng chí kiểm tra hay không ?. Công ty THNH lấy xăng dầu lẻ để tiết kiệm thời gian đi lại của các xe, tiết kiệm thuế do nhập xăng dầu trái phép ? Vậy ai là người đổ nhiên liệu này, đề nghị kiểm tra, xuất trình hóa đơn xăng dầu ?. Dù được cách xa nhà dân nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra, lúc đó ai chịu trách nhiệm ? khi Công ty TNHH Việt Bắc không đủ chức năng do giấy phép kinh doanh không có kinh doanh ngành nghề xăng dầu Lý do : mua đổ cho xe nhà mà có trụ bơm xăng, dầu, đạt âm dưới lòng đất  là nghĩa như thế nào ?

2/-TNLD xãy ra đối với một công ty tư nhân làm gì có hồ sơ lưu lại, nếu muốn tìm hiểu thì điều tra các công nhân đã từng bị đứt tay, ngón tay.....

3/-HĐLĐ đối với công ty này cũng làm gì có mà kiểm tra độ tuổi ? chẳng qua hỏi Giám đốc theo kiểu thẩm vấn là có hay không ?

Đây không phải là ý kiến để phê bình làm hạn chế khả năng của các công ty mở và hoat động trên địa phận ấp Đá hàng và các ấp khác , làm cho các công ty không hoạt động thì ảnh hưởng tới lực lượng lao động không có việc làm và nguồn thu ngân sách cho Huyện. Nhưng đây là đóng góp xây dựng để cán bộ hành chính công trả lời đơn thư phải có căn cứ, có sức thuyết phục, các công ty không xem nhẹ hoạt động của các phòng ban chức năng trong mọi lĩnh vực thanh kiểm tra.

Đề nghị được trả lời thỏa đáng./.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     
Thời gian trả lời: 31/08/2018 - 09 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu đã nhận được nội dung câu hỏi của ông (bà).

          Hiện tại câu hỏi của ông (bà) đã được UBND huyện chuyển đến cơ quan chuyên môn huyện kiểm tra, giải quyết. Khi nào có đủ cơ sở để trả lời, UBND huyện sẽ thông tin, trả lời trên Cổng hỏi đáp trực tuyến để ông (bà) được biết.

          Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phản hồi "An toàn phòng cháy chữa cháy"
 Nội dung câu hỏi:

Căn cứ vào nội dung đã được trả lời theo câu hỏi ngày 3/7/2018 về " An Toàn phòng cháy chữa cháy" tại Công ty TNHH Việt Bắc và nhận được phúc đáp ngày 4/7/2018 của UBND Huyện Gò Dầu.

Trước tiên cá nhân tôi xin cám ơn các phòng ban chức năng đã bớt chút thời gian để giải đáp các vấn đề đã được thắc mắc. Nhưng giải đáp thắc mắc là một vấn đề, còn tháo gở thắc mắc lại là vấn đề khác.

Vì mặc dù đã được trả lời nhưng theo dõi các mặt hoạt động vẫn diễn ra bình thường, như vậy sự trả lời  không có sức thuyết phục.

1/-Kiểm tra không đúng thời điểm Công ty Việt Bắc sai phạm (Thí dụ : sáng 5 giờ Công ty Việt Bắc đã đổ xăng dầu để các xe đi vào lô, bãi làm việc. Còn các đồng chí kiểm tra xem có đổ xăng dầu lúc 7 giờ theo giờ làm việc của cán bộ công chức. Thì hiện trường sử dụng trụ bơm còn để cho các đồng chí kiểm tra hay không ?. Công ty THNH lấy xăng dầu lẻ để tiết kiệm thời gian đi lại của các xe, tiết kiệm thuế do nhập xăng dầu trái phép ? Vậy ai là người đổ nhiên liệu này, đề nghị kiểm tra, xuất trình hóa đơn xăng dầu ?. Dù được cách xa nhà dân nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra, lúc đó ai chịu trách nhiệm ? khi Công ty TNHH Việt Bắc không đủ chức năng do giấy phép kinh doanh không có kinh doanh ngành nghề xăng dầu Lý do : mua đổ cho xe nhà mà có trụ bơm xăng, dầu, đạt âm dưới lòng đất  là nghĩa như thế nào ?

2/-TNLD xãy ra đối với một công ty tư nhân làm gì có hồ sơ lưu lại, nếu muốn tìm hiểu thì điều tra các công nhân đã từng bị đứt tay, ngón tay.....

3/-HĐLĐ đối với công ty này cũng làm gì có mà kiểm tra độ tuổi ? chẳng qua hỏi Giám đốc theo kiểu thẩm vấn là có hay không ?

Đây không phải là ý kiến để phê bình làm hạn chế khả năng của các công ty mở và hoat động trên địa phận ấp Đá hàng và các ấp khác , làm cho các công ty không hoạt động thì ảnh hưởng tới lực lượng lao động không có việc làm và nguồn thu ngân sách cho Huyện. Nhưng đây là đóng góp xây dựng để cán bộ hành chính công trả lời đơn thư phải có căn cứ, có sức thuyết phục, các công ty không xem nhẹ hoạt động của các phòng ban chức năng trong mọi lĩnh vực thanh kiểm tra.

Đề nghị được trả lời thỏa đáng./.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Căn cứ vào nội dung đã được trả lời theo câu hỏi ngày 3/7/2018 về " An Toàn phòng cháy chữa cháy" tại Công ty TNHH Việt Bắc và nhận được phúc đáp ngày 4/7/2018 của UBND Huyện Gò Dầu.

Trước tiên cá nhân tôi xin cám ơn các phòng ban chức năng đã bớt chút thời gian để giải đáp các vấn đề đã được thắc mắc. Nhưng giải đáp thắc mắc là một vấn đề, còn tháo gở thắc mắc lại là vấn đề khác.

Vì mặc dù đã được trả lời nhưng theo dõi các mặt hoạt động vẫn diễn ra bình thường, như vậy sự trả lời  không có sức thuyết phục.

1/-Kiểm tra không đúng thời điểm Công ty Việt Bắc sai phạm (Thí dụ : sáng 5 giờ Công ty Việt Bắc đã đổ xăng dầu để các xe đi vào lô, bãi làm việc. Còn các đồng chí kiểm tra xem có đổ xăng dầu lúc 7 giờ theo giờ làm việc của cán bộ công chức. Thì hiện trường sử dụng trụ bơm còn để cho các đồng chí kiểm tra hay không ?. Công ty THNH lấy xăng dầu lẻ để tiết kiệm thời gian đi lại của các xe, tiết kiệm thuế do nhập xăng dầu trái phép ? Vậy ai là người đổ nhiên liệu này, đề nghị kiểm tra, xuất trình hóa đơn xăng dầu ?. Dù được cách xa nhà dân nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra, lúc đó ai chịu trách nhiệm ? khi Công ty TNHH Việt Bắc không đủ chức năng do giấy phép kinh doanh không có kinh doanh ngành nghề xăng dầu Lý do : mua đổ cho xe nhà mà có trụ bơm xăng, dầu, đạt âm dưới lòng đất  là nghĩa như thế nào ?

2/-TNLD xãy ra đối với một công ty tư nhân làm gì có hồ sơ lưu lại, nếu muốn tìm hiểu thì điều tra các công nhân đã từng bị đứt tay, ngón tay.....

3/-HĐLĐ đối với công ty này cũng làm gì có mà kiểm tra độ tuổi ? chẳng qua hỏi Giám đốc theo kiểu thẩm vấn là có hay không ?

Đây không phải là ý kiến để phê bình làm hạn chế khả năng của các công ty mở và hoat động trên địa phận ấp Đá hàng và các ấp khác , làm cho các công ty không hoạt động thì ảnh hưởng tới lực lượng lao động không có việc làm và nguồn thu ngân sách cho Huyện. Nhưng đây là đóng góp xây dựng để cán bộ hành chính công trả lời đơn thư phải có căn cứ, có sức thuyết phục, các công ty không xem nhẹ hoạt động của các phòng ban chức năng trong mọi lĩnh vực thanh kiểm tra.

Đề nghị được trả lời thỏa đáng./.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: