(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: bao giờ công chức một của mới hưởng mức hỗ trợ cao hơn 280.000 đ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/08/2018 - 19 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 07/08/2018 - 14 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

tiền hỗ trợ trực một của tại ubnd xã đang rất thấp khi nào mới  chỉnh sửa quy định? mức hỗ trợ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả phải cao vì áp lực công việc giải quyết nhiều, tình hình phức tạp, công sức đóng góp cải cchc rất lớn nên cần được ưu tiên. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 08/08/2018 - 15 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin cảm ơn ông/bà đã quan tâm và gửi phản ánh, kiến nghị. Câu hỏi của ông/bà được trả lời như sau:

- Hiện nay việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã thực hiện theo quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức chi kinh phí đảm bảo công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Việc đề xuất tăng mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xin trân trọng tiếp thu ý kiến của ông/bà vấn đề này sẽ được nghiên cứu nếu hợp lý sẽ được sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới theo đúng quy định. Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: bao giờ công chức một của mới hưởng mức hỗ trợ cao hơn 280.000 đ
 Nội dung câu hỏi:

tiền hỗ trợ trực một của tại ubnd xã đang rất thấp khi nào mới  chỉnh sửa quy định? mức hỗ trợ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả phải cao vì áp lực công việc giải quyết nhiều, tình hình phức tạp, công sức đóng góp cải cchc rất lớn nên cần được ưu tiên. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tiền hỗ trợ trực một của tại ubnd xã đang rất thấp khi nào mới  chỉnh sửa quy định? mức hỗ trợ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả phải cao vì áp lực công việc giải quyết nhiều, tình hình phức tạp, công sức đóng góp cải cchc rất lớn nên cần được ưu tiên. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: