(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nộp hồ sơ trực tuyến
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/08/2018 - 18 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 10/08/2018 - 07 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyết cấp xã trên trang web của dịch vụ vì sao tôi thấy ít thủ tục vậy? thủ tục địa chính cấp xã không tiếp nhận hay sao mà không cập nhật cái mới đang có hiệu lực? thủ tục tbxh  trên dịch vụ công cũng chẳng có cái mới toàn tthc cũ? tỉnh cung cấp nhiều tthc cũ mà không cập nhật cái mới thì đi kiểm tra ai? tự kiểm tra hệ thống gần mình nhất trước đi? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 20/08/2018 - 13 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ông/bà đã đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin cho chúng tôi

Hiện nay, việc cập nhật bộ thủ tục hành chính cho các đơn vị cấp huyện, cấp xã đang được giao cho nhân sự phụ trách công nghệ thông tin của UBND huyện thực hiện. Đề nghị quý ông/bà liên hệ nhân sự phụ trách công nghệ thông tin của UBND huyện để kịp thời rà soát, cập nhật.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng sẽ thực hiện rà soát, kiểm tra lại việc cập nhật thủ tục hành chính của các ngành lên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử và sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh và nhắc nhỡ các đơn vị thực hiện nghiêm nội dung này.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ông/bà đã đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin cho chúng tôi


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nộp hồ sơ trực tuyến
 Nội dung câu hỏi:

nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyết cấp xã trên trang web của dịch vụ vì sao tôi thấy ít thủ tục vậy? thủ tục địa chính cấp xã không tiếp nhận hay sao mà không cập nhật cái mới đang có hiệu lực? thủ tục tbxh  trên dịch vụ công cũng chẳng có cái mới toàn tthc cũ? tỉnh cung cấp nhiều tthc cũ mà không cập nhật cái mới thì đi kiểm tra ai? tự kiểm tra hệ thống gần mình nhất trước đi? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyết cấp xã trên trang web của dịch vụ vì sao tôi thấy ít thủ tục vậy? thủ tục địa chính cấp xã không tiếp nhận hay sao mà không cập nhật cái mới đang có hiệu lực? thủ tục tbxh  trên dịch vụ công cũng chẳng có cái mới toàn tthc cũ? tỉnh cung cấp nhiều tthc cũ mà không cập nhật cái mới thì đi kiểm tra ai? tự kiểm tra hệ thống gần mình nhất trước đi? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: