(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ
Người hỏi : Tổ chức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/08/2018 - 13 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 07/08/2018 - 14 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi công tác tại TTYT Châu Thành, xin hỏi:

1./ Tại Khoản 6, Điều 3 của Nghị định số 56/2011/NĐ - CP ngày04/07/2011, quy định Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế... hưởng 20%. Tuy nhiên, tại Phòng Tổ chức của TTYT Châu Thành có 2 nhân viên viên được hưởng 40%. Chúng tôi hỏi Ban giám đốc và Phòng Tổ chức thì được biết 2 nhân viên đó thuộc biên chế tại Khoa Dự phòng và trạm y tế về hổ trợ cho phòng. Tuy nhiên, theo chúng tôi biết 2 nhân viên này đã hỗ trợ hơn 6 tháng nay rùi. vậy xin hỏi hỗ trợ bao lâu mới giữ dược mức ưu đãi 40%? TTYT CT thực hiện như vậy có đúng không?

2./ Phòng tổ chức ký các hợp đồng lâu dài, tuy nhiên khi chúng tôi nghỉ việc thì có trường hợp không có quyết định nghỉ việc, không báo Bảo hiểm xã hội. Do đó, chúng tôi không được hưởng chê độ bảo hiểm thất nghiệp. Phòng Tổ chức làm việc đứng hay sai?

3./ Công tác thuyên chuyển cán bộ có được cho đúng trình hay không? Khi chúng tôi được sang vị trí mới, nơi mới thì có được làm việc tư tưởng trước hay không? hay là do phòng Tổ chức cùng Ban giám đốc quyết định?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 17/08/2018 - 06 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua Báo cáo của TTYT Châu Thành, Sở Y tế trả lời như sau:

Nội dung 1:

- Tại phòng TC - HC hiện tại có 2 nhân viên đang được hưởng ưu đãi 40% theo Nghị định số 56/2011/NĐ - CP theo phân công hỗ trợ công việc hành chính như sau:

+ 01 nhân viên khoa YTDP về hỗ trợ cho phòng TC-HC từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 (nghỉ hậu sản từ tháng 01/2018 đến tháng 07/2018).

+ 01 nhân viên trạm y tế Thị trấn về hỗ trợ phòng TC-HC từ tháng 10/2017 đến tháng 07/2018.

- Do công việc phòng TC-HC nhiều nên thời gian hỗ trợ thường xuyên kéo dài nhưng chỉ hỗ trợ 1 người theo từng giai đoạn. Vì trước khi viên chức tại khoa YTDP nghỉ hậu sản phải có thời gian hướng dẫn cho người hỗ trợ tiếp theo nên có sự trùng hợp cả 2 đều hỗ trợ trong thời gian từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2017.

- Việc cho hưởng 40% ưu đãi trong thời gian hỗ trợ là không đúng theo quy định nên tại cuộc họp Cấp ủy, Ban Giám đôc, Công đoàn ngày 13/8/2018 tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành đã thống nhất không được hưởng ưu đãi 40% trong thời gian hỗ trợ như trên và chỉ được hưởng 20% theo đúng quy định.  

Nội dung 2:

- Đến thời điểm hiện tại Tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành không ký Hợp đồng lâu dài làm công tác chuyên môn đối với người lao động nào, và chỉ tiến hành ký HĐ xác định thời hạn với thời gian không quá 1 năm

- Tại TTYT Châu Thành vào đầu năm 2017 có 1 nhân viên hợp đồng ngắn hạn. Trong thời gian hợp đồng nhân viên này được nghỉ hậu sản. Tuy nhiên khi hết thời gian hậu sản thì cũng hết thời gian hợp đồng. Sau đó phòng TC-HC đã báo giảm cho bên BHXH và chốt sổ BHXH cho nhân viên này đồng thời đã tiến hành thông báo với nhân viên này nhưng không liên lạc được. Hiện tại đến thời điểm này vẫn chưa thấy nhân viên này đến lấy lại sổ BHXH và Quyết định chấm dứt Hợp đồng.

Nội dung 3:

Việc làm công tác tư tưởng khi thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức được tiến hành như sau:

- Họp lấy ý kiến thống nhất của Cấp ủy, BGĐ và Công đoàn đồng thời giao cho phòng Tổ chức làm theo đúng quy định.

- Phòng Tổ chức sau khi nhận được sự chỉ đạo thì tiến hành theo trình tự sau:

+ Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý: tiến hành hiệp thương đối với lãnh đạo bên được chuyển đi và nơi được chuyển đến, làm công tác tư tưởng để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cá nhân được luân chuyển.

+ Đối với viên chức thường: tiến hành hiệp thương đối với lãnh đạo bên được chuyển đi và nơi được chuyển đến, thông báo cho cá nhân được luân chuyển biết để chuẩn bị bàn giao công việc.

+ Trường hợp cá nhân không đồng ý với việc luân chuyển thì phòng Tổ chức ghi nhận lại bằng biên bản và tham mưu Ban Giám đốc có hướng chỉ đạo tiếp tục.               

Như vậy khi trước khi có quyết định về việc chuyển đổi vị trí việc làm trong đơn vị phòng TC-HC đã triển khai làm công tác tư tưởng và thông báo cho viên chức được luân chuyển biết và đồng thời gặp trực tiếp lãnh đạo đơn vị nơi có viên chức được chuyển đi và chuyển đến để đề nghị tổ chức thực hiện.

Về việc chuyển đổi vị trí việc làm hay có thay đổi về nhân sự thì không phải do phòng Tổ chức và BGĐ  quyết mà phải họp thống nhất của Cấp ủy, BGĐ và Công đoàn.

Trên đây là báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành về nội dung các câu hỏi phản ánh trên cổng thông tin điện tử./. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ
 Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi công tác tại TTYT Châu Thành, xin hỏi:

1./ Tại Khoản 6, Điều 3 của Nghị định số 56/2011/NĐ - CP ngày04/07/2011, quy định Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế... hưởng 20%. Tuy nhiên, tại Phòng Tổ chức của TTYT Châu Thành có 2 nhân viên viên được hưởng 40%. Chúng tôi hỏi Ban giám đốc và Phòng Tổ chức thì được biết 2 nhân viên đó thuộc biên chế tại Khoa Dự phòng và trạm y tế về hổ trợ cho phòng. Tuy nhiên, theo chúng tôi biết 2 nhân viên này đã hỗ trợ hơn 6 tháng nay rùi. vậy xin hỏi hỗ trợ bao lâu mới giữ dược mức ưu đãi 40%? TTYT CT thực hiện như vậy có đúng không?

2./ Phòng tổ chức ký các hợp đồng lâu dài, tuy nhiên khi chúng tôi nghỉ việc thì có trường hợp không có quyết định nghỉ việc, không báo Bảo hiểm xã hội. Do đó, chúng tôi không được hưởng chê độ bảo hiểm thất nghiệp. Phòng Tổ chức làm việc đứng hay sai?

3./ Công tác thuyên chuyển cán bộ có được cho đúng trình hay không? Khi chúng tôi được sang vị trí mới, nơi mới thì có được làm việc tư tưởng trước hay không? hay là do phòng Tổ chức cùng Ban giám đốc quyết định?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi công tác tại TTYT Châu Thành, xin hỏi:

1./ Tại Khoản 6, Điều 3 của Nghị định số 56/2011/NĐ - CP ngày04/07/2011, quy định Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế... hưởng 20%. Tuy nhiên, tại Phòng Tổ chức của TTYT Châu Thành có 2 nhân viên viên được hưởng 40%. Chúng tôi hỏi Ban giám đốc và Phòng Tổ chức thì được biết 2 nhân viên đó thuộc biên chế tại Khoa Dự phòng và trạm y tế về hổ trợ cho phòng. Tuy nhiên, theo chúng tôi biết 2 nhân viên này đã hỗ trợ hơn 6 tháng nay rùi. vậy xin hỏi hỗ trợ bao lâu mới giữ dược mức ưu đãi 40%? TTYT CT thực hiện như vậy có đúng không?

2./ Phòng tổ chức ký các hợp đồng lâu dài, tuy nhiên khi chúng tôi nghỉ việc thì có trường hợp không có quyết định nghỉ việc, không báo Bảo hiểm xã hội. Do đó, chúng tôi không được hưởng chê độ bảo hiểm thất nghiệp. Phòng Tổ chức làm việc đứng hay sai?

3./ Công tác thuyên chuyển cán bộ có được cho đúng trình hay không? Khi chúng tôi được sang vị trí mới, nơi mới thì có được làm việc tư tưởng trước hay không? hay là do phòng Tổ chức cùng Ban giám đốc quyết định?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: