(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kiến nghị kiểm tra cchc
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/08/2018 - 09 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 06/08/2018 - 08 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi xin có vài lời kiến nghị với đoàn kiểm tra cchc năm 2018, huy vọng đoàn kiểm tra sơm đi có sở kiểm tra tại các xã xem tình hình phần mềm một cửa có cập nhật đủ tthc vào chưa, nếu chưa thì xủ lý cấp huyện. 

thư hai, đề nghị kiểm tra trực tiếp tại một cửa lấy ra hồ sơ tư pháp-hộ tịch, địa chính, và các ngành khác xem hòi sơ lưu có đúng với quy định tiếp nhận không, nếu không xử lý nghiêm theo nghị định 61 và quyết định 56 của tỉnh. 

thứ ba, xủ lý nghiêm hồ sơ trễ hanh quá dài mà không có làm văn bản xin lỗi hoặc không có lý do chính đáng. 

thư tư, công chức giải quyết tại phòng cá nhân mà không thực hiện giải quyét tại một cửa đề nghị kỷ luật xem thường quy định. 

thứ 5, kiểm điểm lạnh đạo không tự kiểm tra một cửa thể hiện bằng biên bản, kiét luận chỉ đạo, xã nào không có  xủ lý lãnh đạo xã. 

thứ 6, xã nào trực ngày thứ bảy không nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa xử lý nghiêm, phàn mềm một cửa nhập sơ sài đối phó không nhập bằng hoặc gần bằng số lượng tthc tiếp nhận thì xử lý kiểm điểm,

thứ 7, xã nào làm tốt cuối năm qua kiểm tra thì phải có khen thướng tập thể cá nhân trong công tác cchc. 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 08/08/2018 - 15 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin cảm ơn ông/bà đã quan tâm và gửi phản ánh, kiến nghị. Xin ghi nhận tất cả các ý kiến góp ý nêu trên của ông/bà. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ lưu ý đối với nội dung ý kiến của ông/bà trong việc kiểm tra CCHC năm 2018 đối với nội dung này. Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kiến nghị kiểm tra cchc
 Nội dung câu hỏi:

tôi xin có vài lời kiến nghị với đoàn kiểm tra cchc năm 2018, huy vọng đoàn kiểm tra sơm đi có sở kiểm tra tại các xã xem tình hình phần mềm một cửa có cập nhật đủ tthc vào chưa, nếu chưa thì xủ lý cấp huyện. 

thư hai, đề nghị kiểm tra trực tiếp tại một cửa lấy ra hồ sơ tư pháp-hộ tịch, địa chính, và các ngành khác xem hòi sơ lưu có đúng với quy định tiếp nhận không, nếu không xử lý nghiêm theo nghị định 61 và quyết định 56 của tỉnh. 

thứ ba, xủ lý nghiêm hồ sơ trễ hanh quá dài mà không có làm văn bản xin lỗi hoặc không có lý do chính đáng. 

thư tư, công chức giải quyết tại phòng cá nhân mà không thực hiện giải quyét tại một cửa đề nghị kỷ luật xem thường quy định. 

thứ 5, kiểm điểm lạnh đạo không tự kiểm tra một cửa thể hiện bằng biên bản, kiét luận chỉ đạo, xã nào không có  xủ lý lãnh đạo xã. 

thứ 6, xã nào trực ngày thứ bảy không nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa xử lý nghiêm, phàn mềm một cửa nhập sơ sài đối phó không nhập bằng hoặc gần bằng số lượng tthc tiếp nhận thì xử lý kiểm điểm,

thứ 7, xã nào làm tốt cuối năm qua kiểm tra thì phải có khen thướng tập thể cá nhân trong công tác cchc. 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi xin có vài lời kiến nghị với đoàn kiểm tra cchc năm 2018, huy vọng đoàn kiểm tra sơm đi có sở kiểm tra tại các xã xem tình hình phần mềm một cửa có cập nhật đủ tthc vào chưa, nếu chưa thì xủ lý cấp huyện. 

thư hai, đề nghị kiểm tra trực tiếp tại một cửa lấy ra hồ sơ tư pháp-hộ tịch, địa chính, và các ngành khác xem hòi sơ lưu có đúng với quy định tiếp nhận không, nếu không xử lý nghiêm theo nghị định 61 và quyết định 56 của tỉnh. 

thứ ba, xủ lý nghiêm hồ sơ trễ hanh quá dài mà không có làm văn bản xin lỗi hoặc không có lý do chính đáng. 

thư tư, công chức giải quyết tại phòng cá nhân mà không thực hiện giải quyét tại một cửa đề nghị kỷ luật xem thường quy định. 

thứ 5, kiểm điểm lạnh đạo không tự kiểm tra một cửa thể hiện bằng biên bản, kiét luận chỉ đạo, xã nào không có  xủ lý lãnh đạo xã. 

thứ 6, xã nào trực ngày thứ bảy không nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa xử lý nghiêm, phàn mềm một cửa nhập sơ sài đối phó không nhập bằng hoặc gần bằng số lượng tthc tiếp nhận thì xử lý kiểm điểm,

thứ 7, xã nào làm tốt cuối năm qua kiểm tra thì phải có khen thướng tập thể cá nhân trong công tác cchc. 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: