(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hướng dẫn mà không có mẫu
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/08/2018 - 09 Giờ 33 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị bạn đặt câu hỏi có thông tin, địa chỉ cụ thể để Đơn vị luân chuyển câu hỏi có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hướng dẫn mà không có mẫu
 Nội dung câu hỏi:

tôi đến ubnd xã để làm giấy khai sinh mà công chức tư pháp xã hoà thạnh là người hướng dẫn tôi, không có mẫu hướng dẫn cho tôi ghi tờ khai, văn phòng không hướng dẫn mà tư pháp đứng ra hướng dẫn kiêu tôi bổ sung hồ sơ. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi đến ubnd xã để làm giấy khai sinh mà công chức tư pháp xã hoà thạnh là người hướng dẫn tôi, không có mẫu hướng dẫn cho tôi ghi tờ khai, văn phòng không hướng dẫn mà tư pháp đứng ra hướng dẫn kiêu tôi bổ sung hồ sơ. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: