(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công chức chưa đủ chuẩn
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/08/2018 - 10 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 10/08/2018 - 07 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

công chức chưa đủ chuẩn theo quy định từ năm 2017 đến sáu năm sau nếu công chức chưa có bằng tốt nghiệp  cao đẳng đúng với chuyên môn ngạch đang hưởng thì sẽ thuộc dạng tỉnh giảm biên chế hoặc sắp xếp bố trí lại việc làm. vậy tại sao ubnd tỉnh, ubnd huyện, chưa có cơ quan nào bố trí công chức học liên thông lên? chưa có kế hoạch hay mới đang nghiên cú từ từ còn  xem xét.? vì sao không làm quyết liệt vấn đề này? 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công chức chưa đủ chuẩn
 Nội dung câu hỏi:

công chức chưa đủ chuẩn theo quy định từ năm 2017 đến sáu năm sau nếu công chức chưa có bằng tốt nghiệp  cao đẳng đúng với chuyên môn ngạch đang hưởng thì sẽ thuộc dạng tỉnh giảm biên chế hoặc sắp xếp bố trí lại việc làm. vậy tại sao ubnd tỉnh, ubnd huyện, chưa có cơ quan nào bố trí công chức học liên thông lên? chưa có kế hoạch hay mới đang nghiên cú từ từ còn  xem xét.? vì sao không làm quyết liệt vấn đề này? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

công chức chưa đủ chuẩn theo quy định từ năm 2017 đến sáu năm sau nếu công chức chưa có bằng tốt nghiệp  cao đẳng đúng với chuyên môn ngạch đang hưởng thì sẽ thuộc dạng tỉnh giảm biên chế hoặc sắp xếp bố trí lại việc làm. vậy tại sao ubnd tỉnh, ubnd huyện, chưa có cơ quan nào bố trí công chức học liên thông lên? chưa có kế hoạch hay mới đang nghiên cú từ từ còn  xem xét.? vì sao không làm quyết liệt vấn đề này? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: