(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: trực thứ bảy
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/08/2018 - 09 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 06/08/2018 - 08 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

trong những năm qua, trực cchc vào ngày thứ 7 trên địa bàng tỉnh ở các xã, ubnd tỉnh đã tổng kết ưu điểm, nhược điểm chưa, có nên duy trì ở các xã nhu cầu giải quyết của người dân ít không. kinh phí trực tốn kém vậy mà tỉnh đã bao nhiêu lần đi kiểm tra vào buổi sáng ngày thứ bảy, đã đi được mấy xã và rút ra  kết luận gì không? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 08/08/2018 - 15 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin cảm ơn ông/bà đã quan tâm và gửi phản ánh, kiến nghị. Xin ghi nhận ý kiến góp ý nêu trên của ông/bà. Trong thời gian tới tỉnh sẽ lưu ý đối với nội dung ý kiến của ông/bà trong việc kiểm tra CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh đối với nội dung này. Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: trực thứ bảy
 Nội dung câu hỏi:

trong những năm qua, trực cchc vào ngày thứ 7 trên địa bàng tỉnh ở các xã, ubnd tỉnh đã tổng kết ưu điểm, nhược điểm chưa, có nên duy trì ở các xã nhu cầu giải quyết của người dân ít không. kinh phí trực tốn kém vậy mà tỉnh đã bao nhiêu lần đi kiểm tra vào buổi sáng ngày thứ bảy, đã đi được mấy xã và rút ra  kết luận gì không? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

trong những năm qua, trực cchc vào ngày thứ 7 trên địa bàng tỉnh ở các xã, ubnd tỉnh đã tổng kết ưu điểm, nhược điểm chưa, có nên duy trì ở các xã nhu cầu giải quyết của người dân ít không. kinh phí trực tốn kém vậy mà tỉnh đã bao nhiêu lần đi kiểm tra vào buổi sáng ngày thứ bảy, đã đi được mấy xã và rút ra  kết luận gì không? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: