(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: quy định khó thực hiện
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/08/2018 - 19 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 07/08/2018 - 14 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

trong quyết định số 25/2018/UBND của tỉnh tây ninh ngày 2/7/2018 về tiếp nhận phản ánh kiến nghị.. trong quyết định này có đề cập khi cá nhân tổ chức có nhu cầu trực tiếp phản ánh tại ubnd xã thì được cung cấp phiếu ghi phản ánh và cấp xã thực hiện theo quy chế của quyết định này gủi về vpubnd tỉnh. xin cho hỏi khi tỉnh ban hành như vậy có nghị là cấp xã có xã nào dám vạch áo cho người khác xem lưng không? có xã nào dám đi tố cáo công chức hay lãnh đạo chính xã mình khi làm sai không?.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 08/08/2018 - 15 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin cảm ơn ông/bà đã quan tâm và gửi phản ánh, kiến nghị. Xin trân trọng tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý nêu trên của ông/bà. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ kiểm tra đối với nội dung này để phục vụ tốt hơn yêu cầu của ông/bà. Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: quy định khó thực hiện
 Nội dung câu hỏi:

trong quyết định số 25/2018/UBND của tỉnh tây ninh ngày 2/7/2018 về tiếp nhận phản ánh kiến nghị.. trong quyết định này có đề cập khi cá nhân tổ chức có nhu cầu trực tiếp phản ánh tại ubnd xã thì được cung cấp phiếu ghi phản ánh và cấp xã thực hiện theo quy chế của quyết định này gủi về vpubnd tỉnh. xin cho hỏi khi tỉnh ban hành như vậy có nghị là cấp xã có xã nào dám vạch áo cho người khác xem lưng không? có xã nào dám đi tố cáo công chức hay lãnh đạo chính xã mình khi làm sai không?.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

trong quyết định số 25/2018/UBND của tỉnh tây ninh ngày 2/7/2018 về tiếp nhận phản ánh kiến nghị.. trong quyết định này có đề cập khi cá nhân tổ chức có nhu cầu trực tiếp phản ánh tại ubnd xã thì được cung cấp phiếu ghi phản ánh và cấp xã thực hiện theo quy chế của quyết định này gủi về vpubnd tỉnh. xin cho hỏi khi tỉnh ban hành như vậy có nghị là cấp xã có xã nào dám vạch áo cho người khác xem lưng không? có xã nào dám đi tố cáo công chức hay lãnh đạo chính xã mình khi làm sai không?.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: