(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: giảm biên chế
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/08/2018 - 19 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị bạn đặt câu hỏi có nội dung rõ ràng, đúng chính tả để đơn vị luân chuyển câu hỏi có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: giảm biên chế
 Nội dung câu hỏi:

căn cứ tình hình giải quyết tthc mà cá xã báo và trên phần mềm một của làm căn cứ để tinh giản biên chế cấp xã, xã nào số lượng hồ sơ tthc giải quyết đưới 1 nghìn hồ sơ trong năm thì có thể chỉ cần một công chức tư pháp hộ tịch, 1 công chức địa chính, văn phòng thống kê 2. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

căn cứ tình hình giải quyết tthc mà cá xã báo và trên phần mềm một của làm căn cứ để tinh giản biên chế cấp xã, xã nào số lượng hồ sơ tthc giải quyết đưới 1 nghìn hồ sơ trong năm thì có thể chỉ cần một công chức tư pháp hộ tịch, 1 công chức địa chính, văn phòng thống kê 2. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: