(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: lương thấp tây ninh có giả pháp nào cải thiện không?
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/08/2018 - 19 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 14/08/2018 - 10 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

ubnd tỉnh tây ninh đang có giải pháp nào cải thiện mức lương cho công chức không? thực tại mức lương đang thấp tỉnh nhà có giải pháp nào tăng tiền lương lên cho công chức cấp xã thu nhập từ 5 triệu trở lên không?. tỉnh nhà đang làm công việc gì lộ trình từng năm như thế nào để tăng thu nhập thực tại và lâu dài cho công  chức cấp xã. đời sống thu nhập lương mới vào thu một công nhân thì làm sao sống làm sao không làm việc thêm làm sao không trốn giờ làm, làm sao cải thiện tinh thần làm việc khi mà lương thấp thế này? 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: lương thấp tây ninh có giả pháp nào cải thiện không?
 Nội dung câu hỏi:

ubnd tỉnh tây ninh đang có giải pháp nào cải thiện mức lương cho công chức không? thực tại mức lương đang thấp tỉnh nhà có giải pháp nào tăng tiền lương lên cho công chức cấp xã thu nhập từ 5 triệu trở lên không?. tỉnh nhà đang làm công việc gì lộ trình từng năm như thế nào để tăng thu nhập thực tại và lâu dài cho công  chức cấp xã. đời sống thu nhập lương mới vào thu một công nhân thì làm sao sống làm sao không làm việc thêm làm sao không trốn giờ làm, làm sao cải thiện tinh thần làm việc khi mà lương thấp thế này? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

ubnd tỉnh tây ninh đang có giải pháp nào cải thiện mức lương cho công chức không? thực tại mức lương đang thấp tỉnh nhà có giải pháp nào tăng tiền lương lên cho công chức cấp xã thu nhập từ 5 triệu trở lên không?. tỉnh nhà đang làm công việc gì lộ trình từng năm như thế nào để tăng thu nhập thực tại và lâu dài cho công  chức cấp xã. đời sống thu nhập lương mới vào thu một công nhân thì làm sao sống làm sao không làm việc thêm làm sao không trốn giờ làm, làm sao cải thiện tinh thần làm việc khi mà lương thấp thế này? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: