(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: gủi uỷ ban nhân dân tỉnh, sở tài chính tỉnh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/07/2018 - 19 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 23/07/2018 - 08 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gửi ubnd tỉnh tây ninh, phòng kiểm soát tthc, sở tài chính tỉnh tây ninh, văn phòng đăng ký đất đai huyện châu thành đang thực hiện việc bán hồ sơ các biểu mẫu ( kèm theo văn bản trả lời của văn phòng đăng ký đất đai huyện) lấy tiền từ ngân sách công đoàn. nhà nước mà đi làm đi dịch vụ mua bán với người dân để tăng thêm thu nhập cho công đoàn?, lý do này có hợp lý không? phục vụ người dân là cung cấp miễn phí các biểu mẫu cho người dân, không phải không có mẫu ở tthc là các cơ quan tự soạn sẵn mẫu ra rồi để bán cho dân. tôi kiến nghị  ubnd tỉnh, phòng kiểm soát tthc, sở tài chính có ý kiến về việc này.! quy định  nào cho phép một phòng  hợp  thứ hoá như vậy, trong khi đó các cơ quan khác đều cung cấp miễn phí cho người dân. chủ tịch ubnd huyện cho phép phòng đăng ký đất đai tạo mẫu sẵn để bán hay là các anh tự ý bán? xin phép chủ trương cấp tỉnh chưa và cơ quan nào đồng ý cho bán?! trong hồ sơ đó có cả tờ khai đóng thuế, mẫu có trong tthc... các anh chỉ soạn hợp đồng, cơ quan có công biên soạn hợp đồng nên được lấy cả mẫu có sẵn cộng với mẫu trong tthc lại để thành bộ hồ sơ bán cho người dân.! sáng tạo, phục vụ dân, kinh doanh luôn. có lợi thuận bán rẽ chỉ 23000 đ. tăng thu nhập cho cán bộ công đoàn. mô hình này tỉnh chấp nhận chắc nên nhân rộng ra thêm.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 26/07/2018 - 07 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ban quản trị đã gửi câu hỏi quý ông bà về VPĐK đất đai Tây Ninh CN Châu Thành đơn vị đang tổng hợp trả lời,. Ban quản trị sớm trả lời đến quý ông/bà


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: gủi uỷ ban nhân dân tỉnh, sở tài chính tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

kính gửi ubnd tỉnh tây ninh, phòng kiểm soát tthc, sở tài chính tỉnh tây ninh, văn phòng đăng ký đất đai huyện châu thành đang thực hiện việc bán hồ sơ các biểu mẫu ( kèm theo văn bản trả lời của văn phòng đăng ký đất đai huyện) lấy tiền từ ngân sách công đoàn. nhà nước mà đi làm đi dịch vụ mua bán với người dân để tăng thêm thu nhập cho công đoàn?, lý do này có hợp lý không? phục vụ người dân là cung cấp miễn phí các biểu mẫu cho người dân, không phải không có mẫu ở tthc là các cơ quan tự soạn sẵn mẫu ra rồi để bán cho dân. tôi kiến nghị  ubnd tỉnh, phòng kiểm soát tthc, sở tài chính có ý kiến về việc này.! quy định  nào cho phép một phòng  hợp  thứ hoá như vậy, trong khi đó các cơ quan khác đều cung cấp miễn phí cho người dân. chủ tịch ubnd huyện cho phép phòng đăng ký đất đai tạo mẫu sẵn để bán hay là các anh tự ý bán? xin phép chủ trương cấp tỉnh chưa và cơ quan nào đồng ý cho bán?! trong hồ sơ đó có cả tờ khai đóng thuế, mẫu có trong tthc... các anh chỉ soạn hợp đồng, cơ quan có công biên soạn hợp đồng nên được lấy cả mẫu có sẵn cộng với mẫu trong tthc lại để thành bộ hồ sơ bán cho người dân.! sáng tạo, phục vụ dân, kinh doanh luôn. có lợi thuận bán rẽ chỉ 23000 đ. tăng thu nhập cho cán bộ công đoàn. mô hình này tỉnh chấp nhận chắc nên nhân rộng ra thêm.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gửi ubnd tỉnh tây ninh, phòng kiểm soát tthc, sở tài chính tỉnh tây ninh, văn phòng đăng ký đất đai huyện châu thành đang thực hiện việc bán hồ sơ các biểu mẫu ( kèm theo văn bản trả lời của văn phòng đăng ký đất đai huyện) lấy tiền từ ngân sách công đoàn. nhà nước mà đi làm đi dịch vụ mua bán với người dân để tăng thêm thu nhập cho công đoàn?, lý do này có hợp lý không? phục vụ người dân là cung cấp miễn phí các biểu mẫu cho người dân, không phải không có mẫu ở tthc là các cơ quan tự soạn sẵn mẫu ra rồi để bán cho dân. tôi kiến nghị  ubnd tỉnh, phòng kiểm soát tthc, sở tài chính có ý kiến về việc này.! quy định  nào cho phép một phòng  hợp  thứ hoá như vậy, trong khi đó các cơ quan khác đều cung cấp miễn phí cho người dân. chủ tịch ubnd huyện cho phép phòng đăng ký đất đai tạo mẫu sẵn để bán hay là các anh tự ý bán? xin phép chủ trương cấp tỉnh chưa và cơ quan nào đồng ý cho bán?! trong hồ sơ đó có cả tờ khai đóng thuế, mẫu có trong tthc... các anh chỉ soạn hợp đồng, cơ quan có công biên soạn hợp đồng nên được lấy cả mẫu có sẵn cộng với mẫu trong tthc lại để thành bộ hồ sơ bán cho người dân.! sáng tạo, phục vụ dân, kinh doanh luôn. có lợi thuận bán rẽ chỉ 23000 đ. tăng thu nhập cho cán bộ công đoàn. mô hình này tỉnh chấp nhận chắc nên nhân rộng ra thêm.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: