(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trung tâm phục vụ hành chính công
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/07/2018 - 15 Giờ 15 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của bạn đã chuyển cho UBND tỉnh trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trung tâm phục vụ hành chính công
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin kiến nghị các ngành chức năng xem xét bổ sung thêm người ở trung tâm hành chính công, nhất là ở các sở Giao thông và Kế hoạch Đầu tư, tôi có cảm giác cán bộ làm nhiều quá nên mệt , bực hay sao mà thái độ nói chuyện không được vui vẻ và nhiệt tình, nên người dân cũng ngại không hỏi thêm những cái không hiểu, thêm nữa vì số lượng người đến liên hệ đông nên bắt số thứ tự ngồi chờ lâu, rất mất thời gian, và cũng không có dịch vụ hướng dẫn làm thủ tục vì không phải ai cũng hiểu biết về việc giấy tờ hành chính được. Xin cảm ơn đã xem kiến nghị!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin kiến nghị các ngành chức năng xem xét bổ sung thêm người ở trung tâm hành chính công, nhất là ở các sở Giao thông và Kế hoạch Đầu tư, tôi có cảm giác cán bộ làm nhiều quá nên mệt , bực hay sao mà thái độ nói chuyện không được vui vẻ và nhiệt tình, nên người dân cũng ngại không hỏi thêm những cái không hiểu, thêm nữa vì số lượng người đến liên hệ đông nên bắt số thứ tự ngồi chờ lâu, rất mất thời gian, và cũng không có dịch vụ hướng dẫn làm thủ tục vì không phải ai cũng hiểu biết về việc giấy tờ hành chính được. Xin cảm ơn đã xem kiến nghị!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: