(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi công an tỉnh về việc phát hiện dầu hiệu của hành vi phạm tội
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 01686883567     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/07/2018 - 13 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 23/07/2018 - 08 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức đang tham gia trong cơ quan nhà nước. Vừa rồi cơ quan có phát hiện hành vi giao cấu đồng thuận với trẻ em dưới 16 tuổi, thông qua việc yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha con của người cha. Hành vi này xảy ra năm 2015. Đến nay khi đăng ký khai sinh mới phát hiện. Như vậy, cơ quan phát hiện có phải báo cáo ngành công an không. Hiện tại mẹ đứa bé không có đơn tố giác. Tôi thường đọc báo mạng thấy có nhiều cơ quan xã khi khai sinh phát hiện hành vi tương tự đều báo cáo ngành công an xử lý. Vậy trường hợp này, đứng về góc độ ngành công an xin hướng dẫn chùng tôi cách xử lý.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi công an tỉnh về việc phát hiện dầu hiệu của hành vi phạm tội
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức đang tham gia trong cơ quan nhà nước. Vừa rồi cơ quan có phát hiện hành vi giao cấu đồng thuận với trẻ em dưới 16 tuổi, thông qua việc yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha con của người cha. Hành vi này xảy ra năm 2015. Đến nay khi đăng ký khai sinh mới phát hiện. Như vậy, cơ quan phát hiện có phải báo cáo ngành công an không. Hiện tại mẹ đứa bé không có đơn tố giác. Tôi thường đọc báo mạng thấy có nhiều cơ quan xã khi khai sinh phát hiện hành vi tương tự đều báo cáo ngành công an xử lý. Vậy trường hợp này, đứng về góc độ ngành công an xin hướng dẫn chùng tôi cách xử lý.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức đang tham gia trong cơ quan nhà nước. Vừa rồi cơ quan có phát hiện hành vi giao cấu đồng thuận với trẻ em dưới 16 tuổi, thông qua việc yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha con của người cha. Hành vi này xảy ra năm 2015. Đến nay khi đăng ký khai sinh mới phát hiện. Như vậy, cơ quan phát hiện có phải báo cáo ngành công an không. Hiện tại mẹ đứa bé không có đơn tố giác. Tôi thường đọc báo mạng thấy có nhiều cơ quan xã khi khai sinh phát hiện hành vi tương tự đều báo cáo ngành công an xử lý. Vậy trường hợp này, đứng về góc độ ngành công an xin hướng dẫn chùng tôi cách xử lý.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: