(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: văn phòng đăng ký đất huyện châu thành
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/07/2018 - 06 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 17/07/2018 - 10 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

văn phòng đăng ký đất huyện châu thành soạn sẵn hơp đồng chuyển nhượng mẫu mua bán tách thửa đất... để bán cho người dân với 1 bộ 25.000 đ và có đóng đấu giáp lai con dấu của văn phòng đăng ký đất đai huyện châu thành. soạn mẫu sẵn hợp đồng mẫu, các tờ khai là để cho dân chứ không phải làm dịch vụ đâu mà đem ra bán, giấy của nhà nước mà đâu phải của cá nhân. tiền bán đó có nộp ngân sách không?. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 18/07/2018 - 14 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ban quản trị đã gửi âu hỏi về VPĐK Đ Đ Tây Ninh CN Châu Thanh đã được trả lời như sau ( kèm file). Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: văn phòng đăng ký đất huyện châu thành
 Nội dung câu hỏi:

văn phòng đăng ký đất huyện châu thành soạn sẵn hơp đồng chuyển nhượng mẫu mua bán tách thửa đất... để bán cho người dân với 1 bộ 25.000 đ và có đóng đấu giáp lai con dấu của văn phòng đăng ký đất đai huyện châu thành. soạn mẫu sẵn hợp đồng mẫu, các tờ khai là để cho dân chứ không phải làm dịch vụ đâu mà đem ra bán, giấy của nhà nước mà đâu phải của cá nhân. tiền bán đó có nộp ngân sách không?. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

văn phòng đăng ký đất huyện châu thành soạn sẵn hơp đồng chuyển nhượng mẫu mua bán tách thửa đất... để bán cho người dân với 1 bộ 25.000 đ và có đóng đấu giáp lai con dấu của văn phòng đăng ký đất đai huyện châu thành. soạn mẫu sẵn hợp đồng mẫu, các tờ khai là để cho dân chứ không phải làm dịch vụ đâu mà đem ra bán, giấy của nhà nước mà đâu phải của cá nhân. tiền bán đó có nộp ngân sách không?. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: