(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thủ tục hành chính
Người hỏi : phần mềm một cửa     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/07/2018 - 17 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 23/07/2018 - 08 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

thủ tục hành chính cấp xã chưa cập nhật vì sao tỉnh không kiểm tra để chấn chỉ mà kiêu liên hệ, tụi tôi liên hệ không dám vì sợ mất lòng cấp trên. cơ quan tỉnh bỏ ra vài phút kiểm tra trên phần mềm huyện  nào chưa cập nhật là biết. 

dịch vụ công trực tuyến cũng chẳng cập nhật thủ tục mới. gủi tỉnh xem lại dịch vụ công của tình nhà xem tốt chưa hay cập nhật ì ạch, chậm chạp, không những ở huyện chậm mà cả cơ tỉnh quản lý dịch vụ công cũng chậm.! giờ này tthc vẫn còn 115 TTHC


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 26/07/2018 - 08 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin cảm ơn ông/bà đã quan tâm và gửi phản ánh, kiến nghị đến UBND tỉnh Tây Ninh. Xin trân trọng tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý nêu trên của ông/bà. UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra về công tác CCHC và sẽ thực hiện kiểm tra trong tháng 8/2018 (có kiểm tra luôn nội dung ông/bà đã phản ánh). Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thủ tục hành chính
 Nội dung câu hỏi:

thủ tục hành chính cấp xã chưa cập nhật vì sao tỉnh không kiểm tra để chấn chỉ mà kiêu liên hệ, tụi tôi liên hệ không dám vì sợ mất lòng cấp trên. cơ quan tỉnh bỏ ra vài phút kiểm tra trên phần mềm huyện  nào chưa cập nhật là biết. 

dịch vụ công trực tuyến cũng chẳng cập nhật thủ tục mới. gủi tỉnh xem lại dịch vụ công của tình nhà xem tốt chưa hay cập nhật ì ạch, chậm chạp, không những ở huyện chậm mà cả cơ tỉnh quản lý dịch vụ công cũng chậm.! giờ này tthc vẫn còn 115 TTHC

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

thủ tục hành chính cấp xã chưa cập nhật vì sao tỉnh không kiểm tra để chấn chỉ mà kiêu liên hệ, tụi tôi liên hệ không dám vì sợ mất lòng cấp trên. cơ quan tỉnh bỏ ra vài phút kiểm tra trên phần mềm huyện  nào chưa cập nhật là biết. 

dịch vụ công trực tuyến cũng chẳng cập nhật thủ tục mới. gủi tỉnh xem lại dịch vụ công của tình nhà xem tốt chưa hay cập nhật ì ạch, chậm chạp, không những ở huyện chậm mà cả cơ tỉnh quản lý dịch vụ công cũng chậm.! giờ này tthc vẫn còn 115 TTHC

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: