(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/07/2018 - 08 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 23/07/2018 - 08 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

Công trình nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh có thuộc di tích lịch sử không?

Công trình nhà bia lịch sử xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh có thuộc di tích lịch sử không?

 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 26/07/2018 - 14 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở VHTTDL xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Trả lời: Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn ngày 18 tháng 6 năm 2009 xác định:

- Công trình nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Chà Là huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh không thuộc di tích lịch sử.

- Công trình nhà bia lịch sử xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh không thuộc di tích lịch sử.

Trân trọng !

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Công trình nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh có thuộc di tích lịch sử không?

Công trình nhà bia lịch sử xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh có thuộc di tích lịch sử không?

 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Công trình nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh có thuộc di tích lịch sử không?

Công trình nhà bia lịch sử xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh có thuộc di tích lịch sử không?

 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: