(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kiểm tra thời gian cấp sổ đỏ
Người hỏi : Huỳnh Hằng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 18/07/2018 - 15 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 23/07/2018 - 08 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Gửi: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh.
Hiện nay thủ tục cấp sổ đỏ tại huyện Dương Minh Châu trể hẹn về thời gian rất nhiều ngày, đến ngày hẹn lấy sổ đỏ người dân chúng tôi phải đi lại ít nhất 3 lần mà chưa có. Hỏi những người cũng đi làm sổ đỏ như tôi thì họ nói hồ sơ nào cũng trễ và cũng hẹn như vậy, các huyện khác cũng vậy. Tôi xin hỏi vướng mắc là tại đâu, trước đây chủ tịch huyện ký sổ đỏ cũng có trể nhưng một vài người và thời gian trễ 2 ngày là cao lắm. nhưng giờ là Sở tài nguyên và môi trường ký sổ trễ có khi 2-3 tuần mới có, Chưa kể thời gian yêu cầu đo đạc có khi 5 -6 tháng mới có sơ đồ, đóng tiền rồi sang nhượng, chắc hơn nữa năm trời. Lãnh đạo sở không tin cứ đóng vai nguoi dân đi yêu cầu đo đạc rồi sang tên thì sẽ hiểu được.
Tôi tha thiết mong lãnh đạo Sở nội vụ thường xuyên kiểm tra thời gian cấp sổ đỏ hồ sơ dùm, lãnh đạo thủ kiểm tra vài chục cái hồ sơ, điện thoại, ngồi một cửa 1-2 tiếng đồng hồ là biết người dân nói có đúng hay không.
Về phía lãnh đạo Sở Tài nguyên, tôi mong có biện pháp khắc phục tình trạng trễ hẹn hồ sơ để người dân không phải đi lại nhiều lần, trễ vài ngày người dân không bức xúc mà chỉ bức xúc khi đi lại nhiều lần mà không có, làmcông nhân phải xin nghĩ làm bị trừ lương mà không có kết quả. Mong lãnh đạo dặt mình vào vị trí của người dân để chia sẽ dùm. Chúc quý lãnh đạo sức khỏe. Tôi xin thành thật biết ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 25/07/2018 - 16 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét nội dung phản ánh, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh trân trọng cảm ơn ý kiến phản ánh của ông (bà) và xin nhận trách nhiệm trong việc trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tuy nhiên qua theo dõi tình hình thực tế tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Dương Minh Châu 6 tháng đầu năm 2018, hồ sơ trễ hẹn tại Chi nhánh do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Dương Minh Châu phát triển theo chiều hướng tích cực do việc đầu tư mở rộng các tuyến đường ĐT 784, ĐT 781, ĐT 790, đường Đất Sét – Bến Củi, dự án khu du lịch Núi Bà, ... dẫn đến các biến động về đất đai tăng đột biến. Lượng hồ sơ trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 3.857 hồ sơ (tăng 21,34%) so với năm 2017.

- Nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Chi nhánh bị giảm đi 1 người.

- Khối lượng công việc ngày càng tăng, hồ sơ ngày càng có tính chất phức tạp, để xử lý được cần có thời gian kiểm tra, xác minh và sao lục hồ sơ gốc để đối chiếu thực hiện, do đó kéo dài thời gian giải quyết.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh đã tăng cường nhân lực hỗ trợ cho Chi nhánh và động viên, quán triệt tư tưởng cho Cán bộ viên chức xử lý hồ sơ nổ lực giải quyết công việc và tăng cường thời gian làm thêm ngoài giờ để sớm khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn. Rất mong bà con chia sẻ với khó khăn và nỗ lực của đơn vị. Nếu phát hiện trường hợp xử lý hồ sơ không đúng trình tự, không đảm bảo sự công bằng, đề nghị ông (bà) phản ánh đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh để kịp thời xử lý.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kiểm tra thời gian cấp sổ đỏ
 Nội dung câu hỏi:

Gửi: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh.
Hiện nay thủ tục cấp sổ đỏ tại huyện Dương Minh Châu trể hẹn về thời gian rất nhiều ngày, đến ngày hẹn lấy sổ đỏ người dân chúng tôi phải đi lại ít nhất 3 lần mà chưa có. Hỏi những người cũng đi làm sổ đỏ như tôi thì họ nói hồ sơ nào cũng trễ và cũng hẹn như vậy, các huyện khác cũng vậy. Tôi xin hỏi vướng mắc là tại đâu, trước đây chủ tịch huyện ký sổ đỏ cũng có trể nhưng một vài người và thời gian trễ 2 ngày là cao lắm. nhưng giờ là Sở tài nguyên và môi trường ký sổ trễ có khi 2-3 tuần mới có, Chưa kể thời gian yêu cầu đo đạc có khi 5 -6 tháng mới có sơ đồ, đóng tiền rồi sang nhượng, chắc hơn nữa năm trời. Lãnh đạo sở không tin cứ đóng vai nguoi dân đi yêu cầu đo đạc rồi sang tên thì sẽ hiểu được.
Tôi tha thiết mong lãnh đạo Sở nội vụ thường xuyên kiểm tra thời gian cấp sổ đỏ hồ sơ dùm, lãnh đạo thủ kiểm tra vài chục cái hồ sơ, điện thoại, ngồi một cửa 1-2 tiếng đồng hồ là biết người dân nói có đúng hay không.
Về phía lãnh đạo Sở Tài nguyên, tôi mong có biện pháp khắc phục tình trạng trễ hẹn hồ sơ để người dân không phải đi lại nhiều lần, trễ vài ngày người dân không bức xúc mà chỉ bức xúc khi đi lại nhiều lần mà không có, làmcông nhân phải xin nghĩ làm bị trừ lương mà không có kết quả. Mong lãnh đạo dặt mình vào vị trí của người dân để chia sẽ dùm. Chúc quý lãnh đạo sức khỏe. Tôi xin thành thật biết ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gửi: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh.
Hiện nay thủ tục cấp sổ đỏ tại huyện Dương Minh Châu trể hẹn về thời gian rất nhiều ngày, đến ngày hẹn lấy sổ đỏ người dân chúng tôi phải đi lại ít nhất 3 lần mà chưa có. Hỏi những người cũng đi làm sổ đỏ như tôi thì họ nói hồ sơ nào cũng trễ và cũng hẹn như vậy, các huyện khác cũng vậy. Tôi xin hỏi vướng mắc là tại đâu, trước đây chủ tịch huyện ký sổ đỏ cũng có trể nhưng một vài người và thời gian trễ 2 ngày là cao lắm. nhưng giờ là Sở tài nguyên và môi trường ký sổ trễ có khi 2-3 tuần mới có, Chưa kể thời gian yêu cầu đo đạc có khi 5 -6 tháng mới có sơ đồ, đóng tiền rồi sang nhượng, chắc hơn nữa năm trời. Lãnh đạo sở không tin cứ đóng vai nguoi dân đi yêu cầu đo đạc rồi sang tên thì sẽ hiểu được.
Tôi tha thiết mong lãnh đạo Sở nội vụ thường xuyên kiểm tra thời gian cấp sổ đỏ hồ sơ dùm, lãnh đạo thủ kiểm tra vài chục cái hồ sơ, điện thoại, ngồi một cửa 1-2 tiếng đồng hồ là biết người dân nói có đúng hay không.
Về phía lãnh đạo Sở Tài nguyên, tôi mong có biện pháp khắc phục tình trạng trễ hẹn hồ sơ để người dân không phải đi lại nhiều lần, trễ vài ngày người dân không bức xúc mà chỉ bức xúc khi đi lại nhiều lần mà không có, làmcông nhân phải xin nghĩ làm bị trừ lương mà không có kết quả. Mong lãnh đạo dặt mình vào vị trí của người dân để chia sẽ dùm. Chúc quý lãnh đạo sức khỏe. Tôi xin thành thật biết ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: