(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bà Trương Thị Phương Thảo Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bến Cầu
Ngày hỏi: 22/04/2018 - 22 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 23/04/2018 - 08 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị  Bà Trương Thị Phương Thảo Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu chỉ đạo kiểm tra quy trình bổ nhiệm đối với Bà Trinh Bí thư huyện Đoàn huyện Bến Cầu. Bà Trinh là thủ quỹ của Văn phòng huyện ủy, không có thành tích gì nổi bật, thành tích học hành cũng không luôn.

Năm 2014 Huyện đoàn đang khuyết chức danh Phó bí thư Huyện đoàn. Ban Thường vụ Huyện ủy họp ngày 13/3/2014 đã thống nhất điều động bà Trần Thị Ngọc Trinh, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn sang công tác tại Huyện đoàn để ngày 25/3/2014 xin bổ sung bà Trinh làm Phó Bí thư Huyện đoàn, nhiệm kỳ 2012-2017trong lúc  ba của bà Trinh là ông Trần Văn Ban đương kim chức UVBTW Phó Chủ tịch UBND,trong khi tại Huyện đoàn lúc đó có nhiều đồng chí khác như Ông Trung, Ông Khiêm, Ông Bình, Bà Nhàn là những nhân vậy năng nổ và được nhiều tầng lớp đoàn viên biết đến, như vậy thì cái quy trình ở đây có đúng hay do một số người có quyền lực đã hợp thức hóa nó?

Theo như trả lời của BTV Huyện ủy, thì Bà Trinh là do Ban Thường vụ Huyện ủy xin tỉnh đoàn Tây Ninh làm bí thư trước khi tổ chức Bầu cử tại Đại hội đoàn thanh niên, mà BTV huyện Ủy thì chắc là có sự Góp mặt của ông Ban. Còn trong Đại hội Đoàn huyện năm 2017 thì BTV huyện đoàn là nhân sự bắt buộc, không được gạch thì hiển nhiên là Bí thư huyện Đoàn vẫn là Bí thư huyện đoàn. Rõ ràng cái quy trình mà BTV huyện ủy cho rằng nó đúng ở đây chỉ là đúng về hình thức, còn mặt thực tế là một sự sắp xếp khéo léo.

Tôi được biết trước khi về làm Chủ tịch Huyện Bến Cầu, Bà Thảo đã từng công tác ở Sở Nội Vụ tỉnh và là một công chức được đánh giá là tốt, đáng để người dân kính nể.

. Kính đề nghị bà Thảo cho kiểm tra và công tâm xử lý đối với việc bổ nhiệm đối với trường hợp này. Trân trọng kính chào bà.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 03/05/2018 - 14 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện trả lời như sau:

Vấn đề phản ánh của ông (bà) đã được Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu trả lời trên cổng hỏi đáp trực tuyến của tỉnh ngày 17/4/2018, nay ông (bà) muốn biết rõ thêm chi tiết thì đề nghị ông (bà) gặp trực tiếp lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bà Trương Thị Phương Thảo Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị  Bà Trương Thị Phương Thảo Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu chỉ đạo kiểm tra quy trình bổ nhiệm đối với Bà Trinh Bí thư huyện Đoàn huyện Bến Cầu. Bà Trinh là thủ quỹ của Văn phòng huyện ủy, không có thành tích gì nổi bật, thành tích học hành cũng không luôn.

Năm 2014 Huyện đoàn đang khuyết chức danh Phó bí thư Huyện đoàn. Ban Thường vụ Huyện ủy họp ngày 13/3/2014 đã thống nhất điều động bà Trần Thị Ngọc Trinh, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn sang công tác tại Huyện đoàn để ngày 25/3/2014 xin bổ sung bà Trinh làm Phó Bí thư Huyện đoàn, nhiệm kỳ 2012-2017trong lúc  ba của bà Trinh là ông Trần Văn Ban đương kim chức UVBTW Phó Chủ tịch UBND,trong khi tại Huyện đoàn lúc đó có nhiều đồng chí khác như Ông Trung, Ông Khiêm, Ông Bình, Bà Nhàn là những nhân vậy năng nổ và được nhiều tầng lớp đoàn viên biết đến, như vậy thì cái quy trình ở đây có đúng hay do một số người có quyền lực đã hợp thức hóa nó?

Theo như trả lời của BTV Huyện ủy, thì Bà Trinh là do Ban Thường vụ Huyện ủy xin tỉnh đoàn Tây Ninh làm bí thư trước khi tổ chức Bầu cử tại Đại hội đoàn thanh niên, mà BTV huyện Ủy thì chắc là có sự Góp mặt của ông Ban. Còn trong Đại hội Đoàn huyện năm 2017 thì BTV huyện đoàn là nhân sự bắt buộc, không được gạch thì hiển nhiên là Bí thư huyện Đoàn vẫn là Bí thư huyện đoàn. Rõ ràng cái quy trình mà BTV huyện ủy cho rằng nó đúng ở đây chỉ là đúng về hình thức, còn mặt thực tế là một sự sắp xếp khéo léo.

Tôi được biết trước khi về làm Chủ tịch Huyện Bến Cầu, Bà Thảo đã từng công tác ở Sở Nội Vụ tỉnh và là một công chức được đánh giá là tốt, đáng để người dân kính nể.

. Kính đề nghị bà Thảo cho kiểm tra và công tâm xử lý đối với việc bổ nhiệm đối với trường hợp này. Trân trọng kính chào bà.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị  Bà Trương Thị Phương Thảo Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu chỉ đạo kiểm tra quy trình bổ nhiệm đối với Bà Trinh Bí thư huyện Đoàn huyện Bến Cầu. Bà Trinh là thủ quỹ của Văn phòng huyện ủy, không có thành tích gì nổi bật, thành tích học hành cũng không luôn.

Năm 2014 Huyện đoàn đang khuyết chức danh Phó bí thư Huyện đoàn. Ban Thường vụ Huyện ủy họp ngày 13/3/2014 đã thống nhất điều động bà Trần Thị Ngọc Trinh, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn sang công tác tại Huyện đoàn để ngày 25/3/2014 xin bổ sung bà Trinh làm Phó Bí thư Huyện đoàn, nhiệm kỳ 2012-2017trong lúc  ba của bà Trinh là ông Trần Văn Ban đương kim chức UVBTW Phó Chủ tịch UBND,trong khi tại Huyện đoàn lúc đó có nhiều đồng chí khác như Ông Trung, Ông Khiêm, Ông Bình, Bà Nhàn là những nhân vậy năng nổ và được nhiều tầng lớp đoàn viên biết đến, như vậy thì cái quy trình ở đây có đúng hay do một số người có quyền lực đã hợp thức hóa nó?

Theo như trả lời của BTV Huyện ủy, thì Bà Trinh là do Ban Thường vụ Huyện ủy xin tỉnh đoàn Tây Ninh làm bí thư trước khi tổ chức Bầu cử tại Đại hội đoàn thanh niên, mà BTV huyện Ủy thì chắc là có sự Góp mặt của ông Ban. Còn trong Đại hội Đoàn huyện năm 2017 thì BTV huyện đoàn là nhân sự bắt buộc, không được gạch thì hiển nhiên là Bí thư huyện Đoàn vẫn là Bí thư huyện đoàn. Rõ ràng cái quy trình mà BTV huyện ủy cho rằng nó đúng ở đây chỉ là đúng về hình thức, còn mặt thực tế là một sự sắp xếp khéo léo.

Tôi được biết trước khi về làm Chủ tịch Huyện Bến Cầu, Bà Thảo đã từng công tác ở Sở Nội Vụ tỉnh và là một công chức được đánh giá là tốt, đáng để người dân kính nể.

. Kính đề nghị bà Thảo cho kiểm tra và công tâm xử lý đối với việc bổ nhiệm đối với trường hợp này. Trân trọng kính chào bà.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: