(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dán các tấm giấy quảng cáo trên cột điện, nơi công cộng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/04/2018 - 07 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 23/04/2018 - 08 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

nhiều năm qua, có nhiều tấm giấy quảng cáo được dán ở cột điện, nơi công cộng... như: vay trả góp, hút hầm cầu, bán nhà, tuyển công nhân... gây phản cảm, mất mỹ quan... tôi đề nghị cơ quan chức năng thông báo cho người dân biết đã phát hiện bao nhiêu trường hợp, xử lý bao nhiêu trường hợp, giải pháp thời gian tới.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 07/05/2018 - 07 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Với câu hỏi của ông/bà Sở VHTTDL xin cung cấp thông tin như sau:

1. Thực trạng

          Hoạt động quảng cáo hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 và các văn bản triển khai thực hiện Luật.

Căn cứ theo quy định hiện hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định, trả lời các thông báo sản phẩm quảng cáo đối với các hình thức quảng cáo bằng băng rôn (ngang, dọc), bảng quảng cáo (pa-nô), quảng cáo bằng đoàn người. Việc thực hiện địa điểm quảng cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành có liên quan, cụ thể:

- Quảng cáo trên đường huyện, nội thành nội thị thuộc thẩm quyền quản lý địa điểm: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; riêng đối với đường 30/4, Cách mạng tháng 8 thuộc Thành phố Tây Ninh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

- Quảng cáo trên đường tỉnh: Sở Giao thông Vận tải quản lý.

- Quảng cáo trên các tuyến quốc lộ Cục Quản lý đường bộ 4.2 quản lý.

Việc tăng cường công tác quản lý được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm; cụ thể: đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 28/10/2013, trong đó xác định rõ trách nhiệm phân cấp cho các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

Tuy nhiên thực trạng trong thời gian qua vẫn còn tình trạng một số người dân treo dán quảng cáo rao vặt ở cột điện, nơi công cộng…gây phản cảm, mất mỹ quan. Theo quy định của Luật Quảng cáo hành vi nầy vi phạm đã được quy định  các Nghị định xử phạt về lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch và quảng cáo của chính phủ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm. Tổng số cuộc kiểm tra 26 cuộc kiểm tra về hoạt động quảng cáo, số tiền xử phạt 202.200.000 đồng.

Việc dẫn đến các sai phạm trên là do nhiều nguyên nhân: Một số địa phương chưa xác định rõ nhiệm vụ quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn; công tác phối hợp còn chưa chặt chẽ; công tác thanh, kiểm tra, xử lý chưa kịp thời; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa cụ thể, thiếu hướng dẫn.

2. Giải pháp trong thời gian tới

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số giải pháp sau:

- Phổ biến, tuyên truyền đến nhân dân về Luật Quảng cáo và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quảng cáo nhằm hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức của người dân.

- Phối hợp các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai đạt kết quả Kế hoạch số 2203/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó bố trí địa điểm quảng cáo rao vặt nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân để tránh tình trạng quảng cáo dán cột điện cây xanh như hiện nay; xác định rõ trách nhiệm các ngành, các cấp trong việc phân cấp quản lý thực hiện quy hoạch.

- Thực hiện phân cấp quản lý hoạt động quảng cáo; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu hoạt động quảng cáo ở cơ sở.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các sai phạm.

                Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn ghi nhận ý kiến của công dân và có những giải pháp quản lý hoạt động quảng cáo ngày càng hiệu quả hơn./. 

Trân Tọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dán các tấm giấy quảng cáo trên cột điện, nơi công cộng
 Nội dung câu hỏi:

nhiều năm qua, có nhiều tấm giấy quảng cáo được dán ở cột điện, nơi công cộng... như: vay trả góp, hút hầm cầu, bán nhà, tuyển công nhân... gây phản cảm, mất mỹ quan... tôi đề nghị cơ quan chức năng thông báo cho người dân biết đã phát hiện bao nhiêu trường hợp, xử lý bao nhiêu trường hợp, giải pháp thời gian tới.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

nhiều năm qua, có nhiều tấm giấy quảng cáo được dán ở cột điện, nơi công cộng... như: vay trả góp, hút hầm cầu, bán nhà, tuyển công nhân... gây phản cảm, mất mỹ quan... tôi đề nghị cơ quan chức năng thông báo cho người dân biết đã phát hiện bao nhiêu trường hợp, xử lý bao nhiêu trường hợp, giải pháp thời gian tới.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: