(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ghi dùm phản ánh kiến nghị
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/04/2018 - 11 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 20/04/2018 - 13 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

ghi dùm phản ánh kiến nghị, công chức ghi dùm phản ánh kiến nghị về giải quyết tthc tại bộ phận một cửa ubnd xã có quy phạm qui dịnh 55 về tiếp nhận phản ánh kiến nghị hay không?.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 20/04/2018 - 14 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi của bạn: trong Quyết định 55 không có quy định cán bộ ghi dùm phản ánh, kiến nghị cho người dân. Tuy nhiên nếu người dân không có khả năng viết đơn phản ánh, kiến nghị thì cán bộ có thể hướng dẫn thêm.

Trân trọng !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ghi dùm phản ánh kiến nghị
 Nội dung câu hỏi:

ghi dùm phản ánh kiến nghị, công chức ghi dùm phản ánh kiến nghị về giải quyết tthc tại bộ phận một cửa ubnd xã có quy phạm qui dịnh 55 về tiếp nhận phản ánh kiến nghị hay không?.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

ghi dùm phản ánh kiến nghị, công chức ghi dùm phản ánh kiến nghị về giải quyết tthc tại bộ phận một cửa ubnd xã có quy phạm qui dịnh 55 về tiếp nhận phản ánh kiến nghị hay không?.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: