(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: vừa qua có cán bộ công chức không đeo thẻ khi làm nhiệm vụ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/04/2018 - 17 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 20/04/2018 - 07 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

vừa qua có cán bộ công chức không đeo thẻ khi làm nhiệm vụ đã bị phản ánh thì những cán bộ này có bị xử lý chưa và vì sao không công khai vi phamk trên báo đài, trên cổng thông tin. hay che dấu bỏ qua hết rồi. chưa thấy cá nhân đơn vị cơ quan nào xử lý việc này hết cần có sự công khai minh bạch để người dân giám sát theo dõi


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 27/04/2018 - 10 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn Anh/Chị đã gửi phản ánh đến Sở Nội vụ!

Đối với nội dung phản ánh cán bộ, công chức không đeo thẻ khi thi hành nhiệm vụ, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Nội vụ đã có văn bản chuyển thông tin phản ánh đến Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức để được xem xét xử lý theo thẩm quyền. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức để được xem xét xử lý theo thẩm quyền. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức đã kiểm điểm, nhắc nhở đối với cán bộ, công chức vi phạm việc đeo thẻ theo quy định.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: vừa qua có cán bộ công chức không đeo thẻ khi làm nhiệm vụ
 Nội dung câu hỏi:

vừa qua có cán bộ công chức không đeo thẻ khi làm nhiệm vụ đã bị phản ánh thì những cán bộ này có bị xử lý chưa và vì sao không công khai vi phamk trên báo đài, trên cổng thông tin. hay che dấu bỏ qua hết rồi. chưa thấy cá nhân đơn vị cơ quan nào xử lý việc này hết cần có sự công khai minh bạch để người dân giám sát theo dõi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

vừa qua có cán bộ công chức không đeo thẻ khi làm nhiệm vụ đã bị phản ánh thì những cán bộ này có bị xử lý chưa và vì sao không công khai vi phamk trên báo đài, trên cổng thông tin. hay che dấu bỏ qua hết rồi. chưa thấy cá nhân đơn vị cơ quan nào xử lý việc này hết cần có sự công khai minh bạch để người dân giám sát theo dõi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: