(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tây ninh có văn bản quy định lãnh đạo xã trực một cửa không?
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/04/2018 - 11 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 20/04/2018 - 13 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

tây ninh có văn bản quy định lãnh đạo xã trực một cửa không? nếu có thuộc văn bản nào số mấy quyết định hay chỉ thị. hay chỉ là ý kiến chủ trương khuyến kích trực tại một cửa!?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 20/04/2018 - 14 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi của bạn: Tây Ninh không có văn bản nào quy định Lãnh đạo xã trực ở bộ phận một cửa.

Trân trọng !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tây ninh có văn bản quy định lãnh đạo xã trực một cửa không?
 Nội dung câu hỏi:

tây ninh có văn bản quy định lãnh đạo xã trực một cửa không? nếu có thuộc văn bản nào số mấy quyết định hay chỉ thị. hay chỉ là ý kiến chủ trương khuyến kích trực tại một cửa!?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tây ninh có văn bản quy định lãnh đạo xã trực một cửa không? nếu có thuộc văn bản nào số mấy quyết định hay chỉ thị. hay chỉ là ý kiến chủ trương khuyến kích trực tại một cửa!?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: