(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thu gom rác thải sinh hoạt
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Phước Đông-Gò Dầu-Tây Ninh
Ngày hỏi: 20/04/2018 - 14 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 20/04/2018 - 14 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Tại Xã Phước Đông

Khoảng hơn 1 tháng nay, việc thu gom rác sinh hoạt của các hộ dân luôn trì trệ, lúc đầu 5 ngày lấy rác 1 lần, sau tết tới giờ lấy 7 ngày 1 lần, và khoảng 3 tuần nay 8 ngày chưa thấy lấy rác. Việc để rác ủ lâu ngày mới lấy làm ô nhiễm môi trường không khí, tiềm ẩn nhiều loại bệnh hại sức khỏe. Hỏi:

- Việc lấy rác này có sự quản lý của nhà nước không?

- Nếu đơn vị lấy rác này không đủ năng lực lấy rác thì nên cắt hợp đồng, đấu thầu công khai rộng rãi đơn vị khác có năng lực thực hiện.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 21/04/2018 - 22 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông (bà) như sau:

Qua ý kiến phản ánh,  UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra làm rõ, kết quả như sau:

Hiện nay, UBND huyện Gò Dầu tạm thời giao cho HTX Vệ sinh môi trường thu gom rác Gò Dầu thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện và giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thường xuyên theo dõi, giám sát việc thu gom rác của HTX.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã trực tiếp liên hệ với HTX vệ sinh môi trường thu gom rác Gò Dầu để làm việc. Qua buổi làm việc, đại diện HTX xác nhận việc chậm trễ là đúng, do trong thời gian qua xe thu gom rác bị hư hỏng, tài xế bị tai nạn gãy tay, thuê nhân công chưa kịp thời dẫn đến tình trạng ứ đọng rác tại một số điểm trên địa bàn xã. Đại diện HTX đã cam kết thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt với tần suất 3 lần/tuần với thời gian cụ thể để đảm bảo rác thải được thu gom hợp lý, không ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Hiện nay, HTX đang triển khai thu gom theo tần suất đã cam kết; tuy nhiên, do lực lượng ít nên có trễ vài ngày.

Để việc thu gom rác trên địa bàn huyện trong thời gian tới được tốt hơn, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp số liệu từ UBND các xã, thị trấn để có cơ sở lập dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Gò Dầu năm 2018, sau khi hoàn thành dự toán sẽ thông qua UBND huyện để xem xét phê duyệt dự toán và đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo về phương thức lựa chọn nhà thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

UBND huyện Gò Dầu xin trả lời để ông (bà) biết.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thu gom rác thải sinh hoạt
 Nội dung câu hỏi:

Tại Xã Phước Đông

Khoảng hơn 1 tháng nay, việc thu gom rác sinh hoạt của các hộ dân luôn trì trệ, lúc đầu 5 ngày lấy rác 1 lần, sau tết tới giờ lấy 7 ngày 1 lần, và khoảng 3 tuần nay 8 ngày chưa thấy lấy rác. Việc để rác ủ lâu ngày mới lấy làm ô nhiễm môi trường không khí, tiềm ẩn nhiều loại bệnh hại sức khỏe. Hỏi:

- Việc lấy rác này có sự quản lý của nhà nước không?

- Nếu đơn vị lấy rác này không đủ năng lực lấy rác thì nên cắt hợp đồng, đấu thầu công khai rộng rãi đơn vị khác có năng lực thực hiện.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tại Xã Phước Đông

Khoảng hơn 1 tháng nay, việc thu gom rác sinh hoạt của các hộ dân luôn trì trệ, lúc đầu 5 ngày lấy rác 1 lần, sau tết tới giờ lấy 7 ngày 1 lần, và khoảng 3 tuần nay 8 ngày chưa thấy lấy rác. Việc để rác ủ lâu ngày mới lấy làm ô nhiễm môi trường không khí, tiềm ẩn nhiều loại bệnh hại sức khỏe. Hỏi:

- Việc lấy rác này có sự quản lý của nhà nước không?

- Nếu đơn vị lấy rác này không đủ năng lực lấy rác thì nên cắt hợp đồng, đấu thầu công khai rộng rãi đơn vị khác có năng lực thực hiện.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: