(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC Y TẾ
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại: 01253399267     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/08/2017 - 09 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 16/08/2017 - 08 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

XIN HỎI LÚC NÀO CÓ KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHƯC Y TỀ NĂM 2017 Ạ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 17/08/2017 - 07 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế trả lời như sau:

Hiện tại các bài thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017 đang trong giai đoạn chấm điểm. Vì vậy khi nào có kết quả Sở Y tế sẽ có thông báo.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC Y TẾ
 Nội dung câu hỏi:

XIN HỎI LÚC NÀO CÓ KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHƯC Y TỀ NĂM 2017 Ạ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

XIN HỎI LÚC NÀO CÓ KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHƯC Y TỀ NĂM 2017 Ạ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: