(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: mất cà vẹt xe
Người hỏi : nguyen thanh tam     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tan chau
Ngày hỏi: 10/08/2017 - 16 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 10/08/2017 - 16 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi có một chiếc xe máy cày đã đăng ký và dđược Sở GTVT cấp giấy năm 2014, trong lúc ra đồng tôi có lỡ làm mất giấy xe. giờ tôi muốn làm lại giấy xe phải cần những thủ tục gì


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 14/08/2017 - 17 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng gồm:

  • Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

  • Đơn cớ mất giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

  • Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng

Bản sao chứng minh nhân dân của chủ phương tiện.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: mất cà vẹt xe
 Nội dung câu hỏi:

tôi có một chiếc xe máy cày đã đăng ký và dđược Sở GTVT cấp giấy năm 2014, trong lúc ra đồng tôi có lỡ làm mất giấy xe. giờ tôi muốn làm lại giấy xe phải cần những thủ tục gì

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi có một chiếc xe máy cày đã đăng ký và dđược Sở GTVT cấp giấy năm 2014, trong lúc ra đồng tôi có lỡ làm mất giấy xe. giờ tôi muốn làm lại giấy xe phải cần những thủ tục gì

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: