(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đại hội đại biểu Phụ nữ Tây Ninh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 01234898883     Email: thutrangh76@gmail.com     Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 10/08/2017 - 14 Giờ 42 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Bạn liên hệ với Hội liên hiệp phụ nữ để biết thêm chi tiết

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đại hội đại biểu Phụ nữ Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Nội dung đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 là gì?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nội dung đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 là gì?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: