(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Muốn mở tiệm bán và cho thuê băng đĩa CD
Người hỏi : Lê Văn Tứ     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 10/08/2017 - 10 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 10/08/2017 - 16 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào cán bộ,

Hiện nay con gái tôi có nhu cầu muốn mở tiệm băng đĩa, bán và cho thuê đĩa nhạc, đĩa phim Mỹ, phim cổ trang Trung Quốc... để làm ăn sinh sống. Tôi lại nghe 1 người làm công chức gần nhà bảo nghề này bị cấm rồi, nhà nước không cho làm nữa. Cho phép tôi được hỏi là tôi có thể xin giấy phép để làm nghề này không vậy, và có thủ tục gì đặc biệt không? 

Trong thời gian chờ đợi phúc đáp, tôi xin chân thành cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 22/08/2017 - 10 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Khoản 8 điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: “ Doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành”.

Việc kinh doanh băng đĩa nhạc không thuộc danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh được quy định tại Điều 6 Luật đầu tư 2014 và Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi bổ sung điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

 Tuy nhiên đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 Luật đầu tư 2014 và Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi bổ sung điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Quý Ông/Bà có thể truy cập vào địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn để tham khảo thêm thông tin.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Muốn mở tiệm bán và cho thuê băng đĩa CD
 Nội dung câu hỏi:

Chào cán bộ,

Hiện nay con gái tôi có nhu cầu muốn mở tiệm băng đĩa, bán và cho thuê đĩa nhạc, đĩa phim Mỹ, phim cổ trang Trung Quốc... để làm ăn sinh sống. Tôi lại nghe 1 người làm công chức gần nhà bảo nghề này bị cấm rồi, nhà nước không cho làm nữa. Cho phép tôi được hỏi là tôi có thể xin giấy phép để làm nghề này không vậy, và có thủ tục gì đặc biệt không? 

Trong thời gian chờ đợi phúc đáp, tôi xin chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào cán bộ,

Hiện nay con gái tôi có nhu cầu muốn mở tiệm băng đĩa, bán và cho thuê đĩa nhạc, đĩa phim Mỹ, phim cổ trang Trung Quốc... để làm ăn sinh sống. Tôi lại nghe 1 người làm công chức gần nhà bảo nghề này bị cấm rồi, nhà nước không cho làm nữa. Cho phép tôi được hỏi là tôi có thể xin giấy phép để làm nghề này không vậy, và có thủ tục gì đặc biệt không? 

Trong thời gian chờ đợi phúc đáp, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: