(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về đóng thuế kinh doanh dịch vụ webiste trực tuyến?
Người hỏi : Hữu Nhi     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/08/2017 - 21 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 14/08/2017 - 10 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Em có một website kinh doanh dịch vụ hack like facebook từ đầu năm nay. Hiện tại doanh thu từ website đó khá thấp, không biết bên em có đăng ký kinh doanh online để đóng thuế theo thu nhập không ạ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 22/08/2017 - 07 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

-Về đăng ký kinh doanh đối với website kinh doanh online, Bạn đọc liên hệ Sở Công thương để được hướng dẫn.

Tại Khoản 1  Khoản 8 Điều 3 và Khoản 7 Điều 27  Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ  về thương mại điện tử quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.

8. Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Điều 27. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng

7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cá nhân kinh doanh có sở hữu website thương mại điện tử bán hàng thì liên hệ Chi cục Thuế huyện, thành phố để kê khai, nộp thuế theo quy định./.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về đóng thuế kinh doanh dịch vụ webiste trực tuyến?
 Nội dung câu hỏi:

Em có một website kinh doanh dịch vụ hack like facebook từ đầu năm nay. Hiện tại doanh thu từ website đó khá thấp, không biết bên em có đăng ký kinh doanh online để đóng thuế theo thu nhập không ạ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em có một website kinh doanh dịch vụ hack like facebook từ đầu năm nay. Hiện tại doanh thu từ website đó khá thấp, không biết bên em có đăng ký kinh doanh online để đóng thuế theo thu nhập không ạ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: