(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hiệu trưởng gây khó khăn cho mọi người
Người hỏi : giáo viên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/08/2017 - 18 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 10/08/2017 - 15 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

      Xin PGD huyện Tân Biên nhắc nhở hiệu trưởng trường THCS Thạnh Bắc (đ/c Tranh)  giải quyết  việc gì cũng chằng chịt, gây khó dễ dù giải quyết được liền cũng kéo dài gây mất thời gian cho giáo viên và cả phụ huynh. ( Điển hình là duyệt kê giờ cho giáo viên, phụ huynh rút hồ sơ... ). Lúc nào cũng tỏ ra là quyền hành. Giáo viên ai cũng không ưa, không nễ. Làm việc cá nhân, thích ai thì bao che dù làm sai như đi trễ, hồ sơ không có. Ghét ai thì để ý soi mói từ việc nhỏ đến việc lớn. Vợ thì mượn danh chồng làm hiệu trưởng để mượn tiền nhiều phụ huynh và giáo viên trong trường không trả.  Ai cũng bức xúc. Không ai muốn dạy ở trường này. Ai cũng muốn chuyển đi. Nếu không tin PGD cho bỏ phiếu kính bầu lại hiệu trưởng xem được bao nhiêu phiếu. Xin cám ơn. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 26/09/2017 - 09 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Tân Biên nhận được thư của Bà gửi đến về việc nhắc nhở hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Bắc (đ/c Tranh)

Qua xem xét nội dung thư, UBND huyện Tân Biên đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức mời và làm việc cụ thể với đ/c Tranh về các nội dung liên quan để làm rõ.

UBND huyện Tân Biên báo đến bà biết.

Chúc sức khỏe gia đình bà./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hiệu trưởng gây khó khăn cho mọi người
 Nội dung câu hỏi:

      Xin PGD huyện Tân Biên nhắc nhở hiệu trưởng trường THCS Thạnh Bắc (đ/c Tranh)  giải quyết  việc gì cũng chằng chịt, gây khó dễ dù giải quyết được liền cũng kéo dài gây mất thời gian cho giáo viên và cả phụ huynh. ( Điển hình là duyệt kê giờ cho giáo viên, phụ huynh rút hồ sơ... ). Lúc nào cũng tỏ ra là quyền hành. Giáo viên ai cũng không ưa, không nễ. Làm việc cá nhân, thích ai thì bao che dù làm sai như đi trễ, hồ sơ không có. Ghét ai thì để ý soi mói từ việc nhỏ đến việc lớn. Vợ thì mượn danh chồng làm hiệu trưởng để mượn tiền nhiều phụ huynh và giáo viên trong trường không trả.  Ai cũng bức xúc. Không ai muốn dạy ở trường này. Ai cũng muốn chuyển đi. Nếu không tin PGD cho bỏ phiếu kính bầu lại hiệu trưởng xem được bao nhiêu phiếu. Xin cám ơn. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

      Xin PGD huyện Tân Biên nhắc nhở hiệu trưởng trường THCS Thạnh Bắc (đ/c Tranh)  giải quyết  việc gì cũng chằng chịt, gây khó dễ dù giải quyết được liền cũng kéo dài gây mất thời gian cho giáo viên và cả phụ huynh. ( Điển hình là duyệt kê giờ cho giáo viên, phụ huynh rút hồ sơ... ). Lúc nào cũng tỏ ra là quyền hành. Giáo viên ai cũng không ưa, không nễ. Làm việc cá nhân, thích ai thì bao che dù làm sai như đi trễ, hồ sơ không có. Ghét ai thì để ý soi mói từ việc nhỏ đến việc lớn. Vợ thì mượn danh chồng làm hiệu trưởng để mượn tiền nhiều phụ huynh và giáo viên trong trường không trả.  Ai cũng bức xúc. Không ai muốn dạy ở trường này. Ai cũng muốn chuyển đi. Nếu không tin PGD cho bỏ phiếu kính bầu lại hiệu trưởng xem được bao nhiêu phiếu. Xin cám ơn. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: