(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trình độ chuyên môn
Người hỏi : Dũng     Số điện thoại: 01699645644     Email:      Địa chỉ: Hòa Thành
Ngày hỏi: 13/08/2017 - 19 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 14/08/2017 - 10 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi trình độ chuyên môn "tại chức" có được dạy cấp trường THPT không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 17/08/2017 - 10 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn không nêu rõ trình độ chuyên môn là hệ tại chức đang giảng dạy ở cơ sở giáo dục nào hay đang chờ thi tuyển viên chức nên đề nghị bạn hỏi cụ thể hơn

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trình độ chuyên môn
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi trình độ chuyên môn "tại chức" có được dạy cấp trường THPT không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi trình độ chuyên môn "tại chức" có được dạy cấp trường THPT không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: