(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phan anh cach lam viec cua can bo xa Tan Ha
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại: 01696661787     Email: nguyentham990@yahoo.com.vn     Địa chỉ: tan chau
Ngày hỏi: 10/08/2017 - 16 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 11/08/2017 - 07 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Vào lúc 14h30 ngày 10-8-2017 ,tôi có đến UBND xã Tân Hà để công chứng sổ hộ khẩu để hoàn thành hồ sơ nhập học cho con tôi .Sau khi bộ phận tiếp nhận nhận hồ sơ thì tôi chờ mãi đến 15h15p vẫn không thấy trả hồ sơ lại .Tôi vô hỏi thì nhận được câu trả lời là không có lãnh đạo kì .Nếu như không có lãnh đạo ở đơn vị  sao không nói ngay từ đầu để tôi ngồi chờ .Đang trong giờ làm việc tại sao lại không có lãnh đạo . Cuối cùng tôi phải ra về mà không có được hồ sơ ,phải mất thêm 1 buổi sáng ngày mai mới có thể hoàn thành được hồ sơ cho con tôi . Mong lãnh đạo huyện giúp đỡ để người dân chúng tôi không phải mất thời gian với những thủ tục hành chính như vậy.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 18/08/2017 - 08 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu xin trả lời, cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo UBND xã Tân Hà xác minh làm rõ vụ việc và báo cáo nội dung phản ảnh của công dân tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 15/8/2017 của UBND xã Tân Hà cụ thể như sau:

Từ lúc 13 giờ 30 đến 15 giờ 15 ngày 10/8/2017 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Tân Hà có tiếp nhận 11 hồ sơ, trong đó có 10 hồ sở giải quyết trong ngày và 01 hồ sơ đăng ký lại khai sinh hẹn trả ngày hôm sau (có phiếu hẹn trả kết quả)

Kết quả giải quyết hồ sơ tiếp nhận từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút ngày 10/8/2017 là 10 trường hợp hồ sơ giải quyết trong ngày đã được giải quyết xong.

Tất cả các hồ sơ được bộ phận văn phòng tiếp nhận theo đúng quy định tại điều 16, điều 17 Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Đối với các hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận xử lý trong ngày, ngay sau khi tiếp nhận bộ phận văn phòng chuyển cho các công chức chuyên môn thụ lý, giải quyết hồ sơ và trình lãnh đạo UBND xã ký để trả cho công dân trong ngày.

Đối với các hồ sơ không đủ điều kiện sẽ được bộ phận văn phòng hướng dẫn bổ sung theo quy định.

Tuy nhiên tại thời điểm lúc 15 giờ 00 bộ phận chuyên môn thực hiện trình ký thì lãnh đạo UBND xã không có mặt tại cơ quan do đi công tác.

Đến 16 giờ cùng ngày Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã sau khi đi công về lại cơ quan và xem xét ký duyệt hồ sơ để trả lại trong ngày cho công dân theo đúng quy định.

Riêng đối với các hồ sơ công dân bận việc không thể chờ trả kết quả trong ngày thì có thể liên hệ bộ phận văn phòng để nhận kết quả vào ngày hôm sau.

Ủy ban nhân dân huyện trả lời nội dung câu hỏi cho công dân được biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phan anh cach lam viec cua can bo xa Tan Ha
 Nội dung câu hỏi:

Vào lúc 14h30 ngày 10-8-2017 ,tôi có đến UBND xã Tân Hà để công chứng sổ hộ khẩu để hoàn thành hồ sơ nhập học cho con tôi .Sau khi bộ phận tiếp nhận nhận hồ sơ thì tôi chờ mãi đến 15h15p vẫn không thấy trả hồ sơ lại .Tôi vô hỏi thì nhận được câu trả lời là không có lãnh đạo kì .Nếu như không có lãnh đạo ở đơn vị  sao không nói ngay từ đầu để tôi ngồi chờ .Đang trong giờ làm việc tại sao lại không có lãnh đạo . Cuối cùng tôi phải ra về mà không có được hồ sơ ,phải mất thêm 1 buổi sáng ngày mai mới có thể hoàn thành được hồ sơ cho con tôi . Mong lãnh đạo huyện giúp đỡ để người dân chúng tôi không phải mất thời gian với những thủ tục hành chính như vậy.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Vào lúc 14h30 ngày 10-8-2017 ,tôi có đến UBND xã Tân Hà để công chứng sổ hộ khẩu để hoàn thành hồ sơ nhập học cho con tôi .Sau khi bộ phận tiếp nhận nhận hồ sơ thì tôi chờ mãi đến 15h15p vẫn không thấy trả hồ sơ lại .Tôi vô hỏi thì nhận được câu trả lời là không có lãnh đạo kì .Nếu như không có lãnh đạo ở đơn vị  sao không nói ngay từ đầu để tôi ngồi chờ .Đang trong giờ làm việc tại sao lại không có lãnh đạo . Cuối cùng tôi phải ra về mà không có được hồ sơ ,phải mất thêm 1 buổi sáng ngày mai mới có thể hoàn thành được hồ sơ cho con tôi . Mong lãnh đạo huyện giúp đỡ để người dân chúng tôi không phải mất thời gian với những thủ tục hành chính như vậy.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: